Banka denar porabila za dokapitalizacijo

»Glede na dolgoletne pozitivne izkušnje in sodelovanje s Probanko pa tudi dobršno mero zaupanja v bančni sistem sem tak predlog sprejel. Pajenkova mi je s stiskom roke zagotovila pravočasno izgradnjo objekta pa tudi vračilo denarja, vključno s pripadajočimi obrestmi, ki so pogodbeno pripadale občini Dravograd. Fiktivne posojilne pogodbe, ki so bile vsebinsko v celoti prilagojene interesom Probanke, kljub sporni pravni in vsebinski zasnovi nismo korigirali, banka pa je na tak način razpolagala z dvema milijonoma evrov. Šele kasneje se je izkazalo, da je večino denarja porabila za dokapitalizacijo, kar pa je zakonsko sporno,« se danes zaveda Igerc.

Probanka mu je za potrebe gradnje športne dvorane pravočasno vrnila 1,5 milijona evrov, pri vračilu pol milijona evrov pa se je zataknilo. »V iskanju rešitev nam je banka odobrila nov kratkoročni kredit v enaki višini, torej pol milijona evrov, da smo objekt lahko dokončali, žal pa se je situacija zaradi odhoda starega vodstva kasneje še bolj zapletla, saj do poračuna kratkoročnega kredita z novim posojilom ni prišlo. Vse to je pripeljalo do sodnega spora in kazenske ovadbe proti prejšnjemu vodstvu banke s Pajenkovo na čelu, za poslovno goljufijo pa je bila ovadena tudi Milana Lah,« pravi Igerc ki je o tem obvestil tudi guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca.

Za ničnost posojilnih pogodb

Kot je v pismu guvernerju zapisal Igerc, se nova uprava, ki jo je imenovala Banka Slovenije, do njega obnaša arogantno in ignorantsko, predvsem pa je gluha za kakršne koli predlagane rešitve po mirni poti. Zato Igercu ni preostalo drugega, kot da je proti banki vložil tožbo, in zdaj upa, da bo pridobljeno, porabljeno in nevrnjeno posojilo izterjal po sodni poti.

Igerc skuša prek sodišča doseči ničnost dveh fiktivnih posojilnih pogodb in ničnost preknjižbe 20.081 navadnih delnic, s katerimi je banka želela poplačati denarno posojilo, čeprav podjetje Giip s tem ni bilo nikoli seznanjeno niti se s tem ne bi strinjalo. mm