Ta predvideva, da bi stare zgradbe porušili in da bi na dveh hektarjih zemljišča poleg stavb s poslovno dejavnostjo zgradili največ sedem metrov visoke stolpiče s 126 stanovanji in 217 parkirnimi mesti. V načrtu so predvideni tudi igrišča in pešpoti, le prometni režim bo treba še doreči. Mariborsko podjetje Urbis, ki je izdelalo občinski podrobni prostorski načrt, je namreč ponudilo dve možni rešitvi. Na občini Žalec so prepričani, da bi nova stanovanjska soseska v občino privabila mlade družine, kljub temu pa nekateri dvomijo, da bo investitorju zaradi splošne gospodarske krize in nepremičninskega krča uspelo prodati vsa stanovanja. V novi soseski na drugem koncu Šempetra namreč nekatera stanovanja še vedno samevajo. gm