Pobudniki peticije so prepričani, da starši, ki se v Katoliški cerkvi odločijo za krst otrok, kršijo njihovo temeljno pravico, to je pravico do verske svobode, ki jo zagotavlja 41. člen ustave. Prepričani so, da bi se morali otroci o svoji verski pripadnosti odločili sami, in to takrat, ko so dovolj stari in zreli, "da bodo lahko dojeli, kaj pomeni vstop v neko versko skupnosti in kaj jim prinaša".

Na drugi strani pa se v Katoliški cerkvi sklicujejo na ustavno določbo, po kateri imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem svojim otrokom zagotavljajo versko in moralno vzgojo. Javne pozive k prepovedi krsta otrok razumejo "kot nedemokratične in v nasprotju s temeljno pravico do verske svobode". Vidijo jih tudi "kot del javnega spodbujanja nestrpnosti in neresničnih predsodkov do kristjanov in krščanskih Cerkva v slovenski družbi", zato od ustreznih institucij pričakujejo, da se bodo "na te sporne pobude čim prej ustrezno odzvale".

Na spletni strani je sicer zdaj peticijo podpisalo 400 ljudi, omenjena koalicija pa bo podpise zbirala tudi fizično, in sicer do četrtka na stojnici v Ljubljani.