Mestna občina Ljubljana želi mesto povezati s Krajinskim parkom Ljubljansko barje, zato namerava od južne obvoznice pri avtocestnem priključku Ljubljana Center do Ljubljanice urediti posebno pot, ki jo bodo pozneje podaljšali vse do Plečnikove cerkve v Črni vasi. Ko bo ta 200.000 evrov vreden projekt končan, bodo sprehajalci Ljubljanico lahko prečkali na »stari način« z brodom.

Projekt je nastal v sklopu serije razstav Vizije so Društva arhitektov Ljubljana, katerih namen je opozoriti na neizkoriščene prostore v mestu. Vodja oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Sršen je dejala, da je občina ta projekt z veseljem posvojila in da ga bodo dokončali do predvidoma 9. maja.

Območje med Rakovo Jelšo in Ljubljanico je bilo do zdaj neurejeno in degradirano. Občina je s teh zemljišč do sedaj odstranila kar 300 ton gradbenih odpadkov, 15 ton azbestnih odpadkov, veliko količino odsluženih pnevmatik in drugih komunalnih odpadkov. Odstranili so tudi nekatere objekte, betonske površine, ki so ostale za njimi, pa je občina ohranila kot prostore za piknik. V prihodnjih tednih bo občina vzdolž poti zasadila več kot 90 dreves, nasula pesek na pot, postavila mostiček čez kanal pri vhodu v krajinski park, namestila informativne table, klopi in igrala za otroke.