2. Njegova poražena protikandidatka in predsednica vlade Alenka Bratušek sklene kongres z besedami: »S seboj povabim druge vas junake!«. To rekši zapusti kongres skupaj s svojimi somišljeniki. Nato na podlagi pravice do samoodločbe dvajset poslancev Pozitivne Slovenije ustanovi stranko Osamosvojena Slovenija in za predsednico izvoli Alenko Bratušek.

3. Pozitivna Slovenija izjavi, da ne priznava Osamosvojene Slovenije in da je Pozitivna Slovenija upravičena do nadaljnjega neokrnjenega financiranja iz proračuna.

4. Osamosvojena Slovenija trdi, da je Pozitivna Slovenija prenehala obstajati. Osamosvojena Slovenija s tožbo na upravnem sodišču tudi zahteva, da državna volilna komisija ne potrdi liste kandidatov Pozitivne Slovenije za evropske volitve, saj se je tega, da je Jože Mencinger kandidat stranke, domislila Alenka Bratušek in ne Zoran Janković.

5. Na ljubljanski magistrat vdrejo zakrinkane amazonke in zajamejo župana Zorana Jankovića. Sile mestnega redarstva obkolijo magistrat.

6. Ministrstvo za notranje zadeve (Gregor Virant!) Osamosvojeno Slovenijo vpiše v register političnih strank. Pozitivna Slovenija sproži upravni spor.

7. Ustavno sodišče začasno zadrži izvajanje odloka o razpisu evropskih volitev za 25. maj 2014, saj ni primerno, da se volitve izvajajo na dan, ki ga del državljanov RS doživlja kot svoj praznik.

8. Slovenska vojska razoroži »paravojaške enote pred magistratom«. Mestno redarstvo razpustijo. Dan zatem v Tacnu pod Šmarno goro poči prva partizanska puška. Predsednik republike razglasi delne izredne razmere.

9. Evropska komisija organizira mirovno konferenco vseh sprtih strani, na kateri ugotovi, da je Pozitivna Slovenija razpadla 25. aprila 2014, in vsem njenim naslednicam prizna pravico, da sodelujejo na prihodnjih evropskih volitvah. Zahteva takojšnjo izpustitev Zorana Jankovića.

10. Sklicujoč se na evropsko komisijo Socialni demokrati, Državljanska lista in DeSUS sprejmejo Resolucijo o razpadu vlade, s katero ugotovijo, da je do sedaj veljavna koalicijska pogodba nična. Njihovi poslanci in poslanci Osamosvojene Slovenije imenujejo začasno vlado pod vodstvom Bratuškove in za glavno mesto Slovenije razglasijo Maribor. Predsednik republike razpiše predčasne parlamentarne volitve.

11. Amazonke izpustijo liderja PS, ki o njih izjavi, da niso bile nasilne, da je bilo njegovo ujetništvo prijetno, in se zavzame za narodno spravo.

12. Komisija za preprečevanje korupcije objavi načelno mnenje, v katerem se nasloni na stališče evropske komisije o razpadu Pozitivne Slovenije in tako ugotovi, da funkcionarji stranke, ki je razpadla, ne smejo biti politično in moralno odgovorni za svoja pretekla dejanja, saj so bili zadostno kaznovani že z razpadom stranke. Državljanska lista in DeSUS izjavita, da, kot vedno, spoštujeta KPK.

13. SDS objavi, da se za položaj predsednika stranke potegujeta Janez Janša in Jože Tanko. Kongres prestavljajo do uskladitve kandidacijskih postopkov…

14. Osamosvojena Slovenija zmaga na volitvah (predvsem v SV delu države) in sklene koalicijo s SD, DL, DeSUS in Pozitivno Slovenijo – Stranko demokratične prenove. Predsednica vlade postane Alenka Bratušek, Zoran Janković pa prijavi stalno bivališče v Mariboru, ki je »najlepše mesto na svetu«.