Zaradi opravljanja dejavnosti smejo na to območje za pešce še naprej zapeljati tudi vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest, ter vozila za zbiranje in odvoz odpadkov. av