V minulem letu je načrtovana prenova središča urbane in alternativne kulture doživela številne preobrate in zaplete. Na občini so poleti potekala mukotrpna pogajanja in debatiranja z uporabniki KC Pekarna v zvezi z nadaljevanjem prenove kompleksa. Uporabniki so zatem dali načrtovani prenovi zeleno luč. Novembra pa so občinarji ustavili projekt, 1,8 milijona evropskih in državnih evrov, ki so bili že pred leti zagotovljeni za to naložbo, pa so vrnili v integralni proračun. Iz kabineta župana so tedaj napovedali, da se bodo prijavili na 8. javni poziv operativnega programa Razvoj regij ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V proračunu ostalo zgolj 103.000 evrov

Vendar so na ta razpis kasneje prijavili prenovo mariborskega gradu in ostali praznih rok. Prenova KC Pekarna je obstala v predalu tudi zato, ker ji pogoji razpisa niso ustrezali, obenem je mestni svet januarja letos terjal temeljito prevetritev prenovljenih načrtov, ki so podražili prenovo na 4,8 milijona evrov, kar je za 1,7 milijona evrov več, kot so navajale prvotne ocene.

Vodstvo občine je zatem iz letošnjega proračuna umaknilo skupaj 760.000 evrov, ki so bili prvotno predvideni za prenovo. Na postavki je ostalo le še 103.000 evrov. Namenjeni so za vračilo že prejetih sofinancerskih sredstev in za pripravo podlag za investicijsko dokumentacijo.

Slednji strošek si bodo lahko občinarji privarčevali, izhaja iz informacij iz KC Pekarna. Po besedah Ramiza Derlića, člana programskega sveta kulturnega centra, so namreč uporabniki na plenumu umaknili soglasje k prenovi. Občini so predlagali, da bi se poslopja iz časa avstro-ogrske monarhije v prihodnjih sedmih letih sanirala prek investicijskega vzdrževanja. S tem naj bi se menda strinjali tudi na občini, čeprav uradnih odgovorov s tem v zvezi včeraj nismo dočakali.

Koncertna dvorana je uradno skladišče žimnic

»Racionalizacijski« odpis načrtovane prenove bi pomenil, da je ves davkoplačevalski denar, ki je bil v preteklosti vložen v ta projekt, bolj kot ne zaman. Obenem je novi investicijski scenarij pisan na kožo tistim uporabnikom, ki jim ustreza sedanji napol legalni status KC Pekarna. Objekti namreč nimajo ustreznih uporabnih dovoljenj, koncertna dvorana Gustaf je denimo po uradnih dokumentih vojaško skladišče žimnic. Da lokali lahko še zmeraj obratujejo, je posledica dejstva, da se pristojne inšpekcije, z izjemo tržne, že od nekdaj ogibajo Pekarne.

Seveda pa se tukaj postavlja vprašanje, koliko bo stalo takšno vzdrževanje, koliko bo nazadnje cenejše od celovite prenove in kaj bo občina sploh smela izvesti. Tovrstne investicije namreč dopuščajo izključno takšna popravila in prenove, pri katerih se ne posega v konstrukcijo in statiko objektov. Poslopja KC Pekarna pa že vrsto let kličejo po generalni sanaciji od temeljev do streh, tudi zaradi zagotovitve ustrezne požarne varnosti. Zgolj menjava oken, strehe in instalacij ne bo zadostovala.