S tem namerava vodstvo bolnišnice še letos uravnotežiti poslovanje. Po seji sveta bolnišnice, ki je varčevalne ukrepe podprl, je prvi mož slovenjgraške bolnišnice Janez Lavre povedal, da načrtujejo, da bodo imeli letos dobrih 37 milijonov evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Med varčevalnimi ukrepi ostaja v ospredju plačevanje dežurstev zdravnikov po referenčnem količniku, saj to bolnišnici prinaša velik prihranek. To pomeni, da zdravniki za dežuranje niso plačani po dejansko opravljenih nadurah, kar pa se na njihovih plačilnih listah precej pozna. Zdravniki vodstvu zato očitajo, da v glavnem varčuje pri njih, medtem ko ostaja število drugih zaposlenih, trenutno jih je v bolnišnici okoli 700, skoraj nespremenjeno in naj bi se do konca leta zmanjšalo le za odstotek. Zdravniki bodo torej po 1. maju opravili le rednih 40 delovnih ur in največ osem nadur na teden. »To pomeni, da se bo število nenujnih specialističnih pregledov, diagnostičnih postopkov in operativnih posegov zagotovo zmanjšalo. S tem se bo zmanjšal tudi prihodek bolnišnice, razen če bo direktor našel načine, da ta izpad nadomesti kako drugače. Oskrba bolnikov zunaj rednega delovnega časa in oskrba vseh nujnih stanj bo potekala nemoteno,« je povedala zdravnica Jasna Humar, ki v svetu zavoda zastopa tudi zaposlene. Delno naj bi izpad dežurnih zdravnikov nadomestili z zunanjimi izvajalci, a je vprašanje, koliko bo v tem primeru bolnišnica prihranila iz tega naslova.

Ob tem je vodstvo napovedalo še nadaljnje zniževanje stroškov, še zlasti pri nabavi zdravil in zdravstvenega materiala. S pogajanji z dobavitelji naj bi na tak način prihranili okoli 330.000 evrov, kar je približno šest odstotkov od celotnih šest milijonov evrov, kolikor bolnišnica v ta namen porabi v vsem letu.