V pogovoru bo predstavljen čas od ustanovitve arhitekturne šole v Ljubljani, od Fabianija do Plečnika, Vurnika in Plečnikovih študentov Mihevca in Ravnikarja ter obdobja funkcionalizma do postmodernizma v nekdanji Jugoslaviji. Na današnjo arhitekturo so vplivale tudi šole, kjer se je izobraževala sedanja aktivna generacija arhitektov. Pogovor bo izpostavil vprašanje, kje je slovenska arhitektura danes.

Nedokončana gradbišča po vsej državi

Današnji položaj urejanja prostora kaže na nedokončana gradbišča po vsej državi; predvsem zaradi sesutja gradbenega sektorja in nesmiselnih investicij v grajeno okolje. Nedokončana Slovenija tako kliče po novi arhitekturni produkciji. Sodelujoči bodo osvetlili nedokončane spomine, hkrati pa iskali podlago za nadaljnje korake in kreativne procese oblikovanja grajenega okolja. Na pogovoru bodo sodelovali Matevž Čelik (MAO), Peter Krečič, Miha Dešman (DANS arhitekti), Miha Turšič (KSEVT) in Jurij Krpan (Galerija Kapelica), pogovor bo moderiral Boštjan Bugarič (Architectuul).

Tedenske predstavitve arhitekture na portalu Architectuul

Spletni portal Architectuul je svetovna arhitekturna odprta skupnost, ki objavlja arhitekturne projekte, teoretične razprave in predstavlja arhitekturno produkcijo od modernizma do danes. Pogovor sodi med tedenske predstavitve arhitektur posameznih držav, v okviru katerih bodo predstavljeni najpomembnejši arhitekti in arhitekturne stvaritve v obdobju zadnjih stotih let, ki jih bodo v posamezni državi izbrali kustosi iz sodelujoče institucije.