Germovšek je po preučitvi poročila včeraj sporočil, da bodo razčistili vse nejasnosti in dvome. V zakonitem roku se bodo odzvali na poročilo, priporočila za delovanje v prihodnje pa upoštevali, tako da bo občina delovala zakonito. Žogico pa sicer ne poimensko, temveč posredno vrača nekdanjemu županu Krivcu. Opozoril je namreč, da se odpirajo mnoga vprašanja, ki niso bila raziskana ali pa le deloma in jih bo treba doreči in razčistiti, predvsem glede pomoči Kaninu. Germovšek je posebej odprl vprašanje očitno nezakonitega plačila nadomestila oziroma pomoči za Kanin v letu 2011, ki ga bo občina težko dobila nazaj iz stečajne mase ATC Kanin. Begajo ga poroštva, ki jih je občina tedaj pod županstvom Krivca dajala osebam zasebnega prava, in to, da je občina znižala vrednost elitne lokacije Žaršče (tam so nameravali graditi turistični kompleks), preden je s taistim zemljiščem dokapitalizirala družbo ATC Kanin. Za nameček župana moti tudi, da je »pošteno« cenitev tega zemljišča naročila družba ATC Kanin, ki je bila kasneje dokapitalizirana.

Medtem pa tudi Krivec meni, da bi bilo poročilo računskega sodišča lahko drugačno, če bi Germovšek revizorjem pravilno pojasnil nekatere odločitve in posle. Ter da je največja napaka njegovega mandata to, da je ukinil pomoč Kaninu in s tem pripomogel k današnjim razmeram v Bovcu.no