Zavod sta ustanovila občina Šempeter - Vrtojba in podjetje Kampa, katerega stoodstotni lastnik je gradbeno podjetje Marc iz Ajdovščine in je trenutno brez vodstva. Vršilcu dolžnosti direktorja Alešu Kumperščaku se je pogodba iztekla 11. januarja letos. »Tik pred iztekom pogodbe sem poslal vse podpisane papirje za leto 2013 svetu ZIC. Vse do danes nisem dobil vrnjenih dokumentov. Zato nove pogodbe sploh nisem podpisal. Prav tako za nov mandat ni bilo soglasja ustanoviteljev, ker sem zahteval določene pogoje,« pravi Kumperščak in dodaja, da zavod deluje nelegalno, saj nima direktorja, niti sveta. Včeraj je namreč odstopil še tretji član sveta Stanislav Randl, predstavnik zaposlenih v svetu od 15. decembra 2009. »Med letoma 2009 in 2014 sem svoje delo opravljal vestno ter odgovorno, čeprav za svoje delo sploh nisem prejel vseh plačil iz naslova delovnega razmerja. V letu 2011 mi delodajalec ZIC ni izplačal plač ter tudi ni poravnal prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,« je povedal Randl. »Projekt Socialni center Vrtojba stoji v prostem teku vse od julija 2011. Kljub vsem težavam, v katerih se je znašel zavod, sem prostovoljno vztrajal v ZIC v veri, da lahko s svojo prisotnostjo na sejah sveta zavoda prispevam svoj delež, da bi se projekt zaključil za namen, za katerega je bil sploh ustanovljen – to pa je oskrba oseb v poznem življenjskem obdobju.«

Medtem se je med nekaterimi člani občinskega sveta Šempeter - Vrtojba, nekdanjim vršilcem dolžnosti direktorja, predstavnikom družbe Marc in županom Milanom Turkom razvnela prava internetna vojna. Kljub temu ni mogoče razbrati, kdo je kriv, da o iskanju rešitev niti ne govorimo. Vsakdo ima svojo resnico. Predsednica sveta ZIC Alenka Brankovič je celo zapisala, da je svet samo lutka, o kateri vsi govorijo in nanjo valijo krivdo. »Ko je bila sklicana seja sveta, nanjo ni bilo predstavnikov Kampe, niti vršilca dolžnosti direktorja. Za predsednico so me izbrali člani sveta, kot je zapisano v statutu, in ne občina Šempeter - Vrtojba, kot mnogi podtikajo. Za vodenje pa me je predlagal Andrej Marc iz podjetja Kampa.«