Občinski svetniki so pobudo v prvi obravnavi že podprli in razpisali javno razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje na Viru, ki se bo končala 1. maja. Pred tem so preverili tudi prometne tokove in potrebe po preureditvi cestnega omrežja tega gosto poseljenega območja, ki je zaradi navezave na avtocesto prometno dokaj obremenjeno.

Župan Toni Dragar je povedal, da ima občina na Viru na območju med Tosamo in Heliosom okoli 10.000 kvadratnih metrov lastnih zazidljivih zemljišč, ki bi jih lahko z investitorjem trgovskega središča zamenjala za zemljišča, kjer je predvidena individualna gradnja. Zemljišča za individualno gradnjo bi lahko občina namenila za namensko gradnjo stanovanj za mlade družine pod ugodnejšimi pogoji. Zadnji razpis za neprofitna stanovanja je namreč pokazal, da je bilo med 120 prijavljenimi veliko mladih družin, ki potrebujejo osnovno pomoč za ureditev primernega bivališča v občini, kjer živijo šele krajši čas v zvečine utesnjenih stanovanjskih enotah. Kot še pravi župan, bi lahko tak projekt začeli v naslednjih štirih letih.

Bodoči investitor trgovskega središča na Viru naj bi gradil na približno 20.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču; trgovski dejavnosti naj bi bilo odmerjenih 10.500 kvadratnih metrov teh površin. Objekt naj bi bil dvonadstropen, trgovec, ki ga v Domžalah doslej še ni bilo, naj bi imel svoje prostore na sredini, okoli pa naj bi imele svoje prostore verige drugih trgovcev. Predvidenih je 363 parkirišč za obiskovalce. av