Raziskava, v kateri je sodelovali 3305 prostovoljcev, starih od 16 do 44 let, je pokazala, da se možgani začnejo starati pri 24. letih. Prostovoljci so morali igrati igro, ki jih postavlja v dogodke iz resničnega življenja in spremlja, kako odzivni so. V igri so bile na preizkus postavljene številne miselne sposobnosti prostovoljcev, med drugim zmožnost koncentracije in večopravilnosti ter tudi preusmerjanja pozornosti od kratkoročnih do dolgoročnih problemov.

Raziskovalci so ugotovili, da starejši prostovoljci odločitve sprejemajo počasneje. Na takšen način naj bi potrdili, da moč možganov z leti upada. Vsakih 15 let po 24. rojstnemu dnevu pomeni 15-odstoten padec sposobnosti možganov. Tudi večkrat opravljena ista naloga ni pomagala, saj anketiranci niso bili nič hitrejši pri odločanju.

Kljub temu da miselna moč posameznika upada, pa imajo človeški možgani neverjetno sposobnost, da »luknje« zapolnijo na drugačne načine. Zanesejo se na izkušnje in tako bolj točno napovejo nekatere prihajajoče zadolžitve. Znajo tudi odstraniti vse nepotrebne informacije in dojeti bistvo. Raziskovalci so zaključili, da čeprav ljudje z leti postajajo počasnejši, pravzaprav hkrati postajajo pametnejši.