Zaradi stečaja mora za varnost zdaj poskrbeti država

Odstranjevanja nevarnih snovi so se lotili zato, ker se je po opustitvi proizvodnje in še zlasti po lanskem stečaju in spremljajočem vse bolj perečem pomanjkanju denarja za varovanje objektov znotraj kompleksa varnostna in okoljska problematika nevarno stopnjevala. Podjetju je namreč zmanjkalo denarja za vzdrževanje in varovanje nevarnih objektov in vnetljivih, strupenih ter eksplozivnih snovi, ki so ostale v skladišču podjetja. Zato je vlada zagotovila denar za varovanje in se lotila tudi priprave operativnega načrta sanacije nevarnih snovi. Ustanovili so delovno skupino, ki jo vodi ministrstvo, vključuje pa predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske. Sprejeli so tudi vrsto drugih ukrepov, s katerimi bodo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja.

V prvi etapi so odpravili najbolj kritična tveganja. Uničili so 76 palet oziroma 415.664 kosov nevarnih sredstev in snovi. Zdaj bodo uničili še približno 15 ton črnega smodnika, predvidoma jeseni pa še 44 palet nevarnih sredstev. Evidentirali in preselili oziroma varno uskladiščili so tudi približno 12 ton kemikalij oziroma reprodukcijskih materialov za proizvodnjo različnih vrst razstreliv. S tem so končali najbolj nevarno fazo čiščenja skladišča 92, je pojasnila Alenka Klepac, vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve.

Na delu naši najboljši vojaki

V projekt je vključenih 30 pirotehnikov logistične brigade Slovenske vojske pod vodstvom nadporočnika Petra Kogovška, ki je že na začetku odstranjevanja nevarnih snovi pojasnil, da so izbrali najboljše, saj so med 99 pirotehniki izbrali 26 pripadnikov vojske z dodatnim usposabljanjem in opravljenimi strogimi zdravniškimi pregledi.

Ko so prvič vstopili v najnevarnejše prostore objekta 92, so prišli kar v delovnih kombinezonih, je še povedal Kogovšek in dodal, da se takrat niso ničesar dotikali, le opazovali so. Potem so se prilagajali sprotni situaciji in nekaj stvari uničili na mestu, nekaj pa odpeljali na skladiščenje in uničenje bodisi v Podstrmec bodisi Poček. V KIK so uničili zlasti tisto, kar bi bilo prenevarno prevažati.

Kot je še povedal nadporočnik Kogovšek, nevarnosti za občane ni več, saj so snovi in materiale, ki bi lahko denimo ob udarcu strele povzročile tudi požar, že odpeljali oziroma uničili. Dokončna okoljska sanacija pa bo počakala na nove lastnike.