Telebani in skrivalnice

Nekdanji direktor Pivovarne Laško Tone Turnšek je denimo na na seji občinskega sveta leta 2008 dejal, da bi bili pravi telebani, če bi si zaprli vrata, in da bi se jim smejala vsa Slovenija. »Kadar se gradijo hitre ceste, je vedno nekaj žrtev. Nekateri bodo pač malce prizadeti,« je takrat dejal Turnšek, ki seveda živi na tistem koncu Laškega, ki mu tretja razvojna os ne bi uničila življenja.

Leto dni kasneje so strokovne službe na okoljskem ministrstvu in na ministrstvu za promet predlagale redefinicijo načrtovalskih izhodišč oziroma načrtovanje minimalne alternative. To pomeni, da bi namesto novogradnje na celotnem območju med obema avtocestama izvedli samo nujne ukrepe na obstoječem omrežju s prometnimi navezavami na sosednja, razvojno odmaknjena območja. Nasprotniki hitre ceste so se pomirili, projekti pa so navidezno utonili v pozabo. Čeprav je bilo dogovorjeno, da bodo pristojni vse občane redno in odkrito obveščali, kaj se dogaja na tem področju, so Laščani šele pred dnevi izvedeli, da so jih zvito preslepili in da država še vedno načrtuje gradnjo tretje razvojne osi po trasi, ki ji mnogi odločno nasprotujejo. Občina je namreč javno razgrnila občinski prostorski načrt, iz katerega je razvidno, da je v izvedbenem delu v prikazu gospodarske javne infrastrukture načrtovana državna cesta.

Prah in hrup bi laško kotlino zadušila

Res je sicer, da ceste niso vrisali v izvedbeni del, kjer je prikazana namenska raba. Vrisali so jo v izvedbeni del, kjer je prikaz gospodarske javne infrastrukture, iz tega pa je jasno razvidno, da že potekajo postopki rezervacije zemljišč za traso tretje razvojne osi. Številni krajani se na občinski prostorski načrt ne spoznajo in iz njega ne znajo razbrati, kaj jih v prihodnosti čaka. Zanesejo se lahko samo na to, da jim bodo občinski veljaki pošteno in brez fige v žepu pojasnili, kaj vse v resnici zajema občinski prostorski načrt in zakaj občina na Jenčičevem hribu spreminja namensko rabo kmetijskih zemljišč. Iz zemljiške knjige je namreč razvidno, da je občina na trasi v Debru že pokupila zemljišča.

Civilna iniciativa krajanov Laškega je zato že napovedala oster boj. Njen predsednik Franc Vindišar je poudaril, da razvoj in izgradnjo tretje razvojne osi podpirajo, vendar ne skozi Laško. Čudno se mu tudi zdi, da je bila sporna trasa leta 2009 ocenjena za ekonomsko nesprejemljivo, danes, ko je država v mnogo slabšem gospodarskem položaju, kot je bila takrat, pa je znova postala aktualna. Sicer pa bi nasprotniki državne ceste od pristojnih radi slišali, kakšno gospodarsko korist naj bi projekt prinesel Laščanom. Sami so namreč prepričani, da jim bo prinesel samo kolono težkih kamionov iz Romunije, Bolgarije in drugih tujih držav. Obenem še opozarjajo, da se tisti, ki so prepričani, da se bodo lahko že sredi Laškega po uvozu zapeljali na novo, sodobno hitro cesto in da bodo v nekaj minutah v Celju, pošteno motijo. Pentlje oziroma uvozi in izvozi so namreč načrtovani na Strmci in v Tremerjah.