Župan Luč Ciril Rosc pravi, da je velika večina prebivalcev suvereno in na najbolj demokratičen način preglasila glasno manjšino, ki gradnji obvoznici že leta nasprotuje. »V prihodnje nihče več ne bo mogel v javnosti verodostojno razlagati, da smo Lučani večinsko proti obvoznici, saj je večina prišla na volišča in s svojim glasom izrazila svojo voljo. Očitno je javni interes prevladal nad zasebnim in to bo na različnih nivojih odločanja v prihodnje treba upoštevati, če se gremo demokracijo,« pravi Rosc. Dodaja, da bodo na prvi prihodnji seji občinskega sveta sprejeli sklep in državo kot investitorico državnega prostorskega načrta (DPN) za ureditev regionalne ceste Radmirje–Luče pozvali, da se gradnja obvoznice, ki je povezana tudi s protipoplavno zaščito, nadaljuje. »Čutim pa olajšanje, saj so rezultati identični politiki, ki jo je vsa leta zagovarjal občinski svet in tudi jaz kot župan. Upam, da smo zdaj temo, ki nas je morila, z dnevnega reda in prvih strani medijev pospravili v predal,« je dejal Rosc.

Prav nasprotno, da je referendum prebivalce med seboj še bolj razdelil, pa meni predsednik Združenja za trajnostni razvoj Luč Alojz Selišnik. »Mi smo ljudi pozvali k bojkotu, a smo tak rezultat vseeno pričakovali in nas ni razočaral. Ne glede na izid dejstva ostajajo enaka. Da torej obvoznica glede na promet ni potrebna, da bo uničila najbolj rodovitno zemljo in edino ravnino v Lučah, da bo to enormni poseg v okolje, za katerega pa denarja tako in tako ni,« je strnil misli Selišnik. Vrednost projekta presega štiri milijone evrov, doslej je bilo za DPN porabljenega le dobrega pol milijona. DPN je bil v Uradnem listu objavljen oktobra 2010, a je, kot priznava župan, projekt izpadel iz letošnjega državnega proračuna, ker denarja zanj ni.