Potem ko so na Mestni občini Ljubljana (MOL) pred dvema mesecema potrdili, da kanijo Dunajsko cesto med Vilharjevo in Topniško cesto razširiti v petpasovnico in s tem zagotoviti dodaten pas za osebne avtomobile, so naleteli na zgražanje velikega dela stroke. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko pozivajo mestno oblast, naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa.

Pridobitev bo sočasno izničila svoj namen

V neformalnem združenju organizacij in posameznikov opozarjajo, da je Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti dosegla ogromno ter prvič v svoji zgodovini zvišuje delež potnikov mestnega potniškega prometa in zmanjšuje število voženj z avtomobili. Pri tem izpostavljajo odvzem pasov avtomobilom na Slovenski cesti, uvedbo rumenih pasov ter s tem prednostno obravnavo javnega prevoza, pešcev in kolesarjev. »Takšne odločitve so prinesle izboljšano kakovost mestnega okolja tako v smislu onesnaženosti zraka, zvočne onesnaženosti ter izboljšane bivanjske komponente. Kakšni so motivi za širitev Dunajske ceste, ki se utemeljujejo z zavajajočimi izjavami in nepravilnimi interpretacijami trenutnega stanja in trendov v prometu? Zakaj se – po vseh dobrih rezultatih in nagradah – zdaj lotevati ukrepov v nasprotno smer?« se sprašuje predsednik Cipre Slovenija, društva za varstvo Alp, in koordinator Koalicije za trajnostno prometno politiko dr. Matej Ogrin.

Po njegovih besedah je širitev Dunajske tudi nesmiselna, saj še nobena širitev ceste ni prispevala k izboljšanju pretočnosti prometa, temveč nasprotno. »S širitvijo se bodo podaljšali tudi varovalni časi na prehodih za pešce. To pomeni, da bo dodatna pridobitev za avtomobile istočasno izničila svoj namen, saj se bo za vse motorne udeležence v prometu potovalni čas podaljšal. Ravno tako se bo izničil ukrep rumenih pasov, saj bo avtobus po širitvi dlje stal na semaforjih,« je prepričan dr. Ogrin.

Dr. Lipar: Gre za spopad dveh miselnosti

Z njim pa se ne strinja dr. Peter Lipar, predstojnik Prometnotehniškega inštituta pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, ki pravi, da gre predvsem za spopad dveh miselnosti. »Ena je ta, da moramo motorni promet absolutno podrediti vsem drugim rešitvam, druga, ki ji tudi sam pripadam, pa pravi, da je treba za vse uporabnike najti primerne rešitve. Strinjam se, da imajo pešci in kolesarji prednost, predvsem v mestu, toda če je možnost, zakaj ne bi poskrbeli tudi za motorni promet,« pojasnjuje dr. Lipar.

Po njegovih besedah vsi, ki so proti širitvi Dunajske, napačno sklepajo, da bo širša cesta privabila več prometa in da bodo zaradi tega večje težave. »Tisti, ki se vozijo v Ljubljano iz okolice, dobro vedo, da je treba po obvoznici in da nima smisla kolovratiti po mestnih cestah. To so se od oktobra do danes že naučili. Če dodamo en pas, jih ne bomo dobili nazaj, ampak bomo zgolj reševali obstoječa vozila, ki se očitno niso mogla – sicer bi se že – preusmeriti na druge ceste. Če je gneča še pol leta po zaprtju središča mesta, je to zato, ker nimajo alternativnih rešitev. Za te pa smo strokovnjaki za promet dolžni poskrbeti. Bistveno je, da se pri tem ne jemlje prostora pešcem in kolesarjem,« je prepričan predstojnik Prometnotehniškega inštituta.

Dodatni vozni pas bo stal približno milijon evrov

Na MOL pravijo, da imajo za začasno ureditev Dunajske ceste s petimi voznimi pasovi za zdaj pridobljen le izvedbeni projekt. Ne vedo pa še, kdaj se bodo začela gradbena dela, čeprav so jih že v svojem februarskem glasilu napovedali za maj. »Treba je paziti, da ne bodo zaprte vse ceste hkrati. Najprej bo prenovljen osrednji del Slovenske ceste, temu bosta sledila odseka Slovenske med Ajdovščino in Bavarskim dvorom ter med Šubičevo in Aškerčevo cesto,« so nam zagonetno odgovorili.

Po projektantskem predračunu, ki – poudarjajo na mestni občini – lahko služi le za osnovo, je projekt vreden približno milijon evrov. »Končna cena bo znana šele po izboru najugodnejšega izvajalca. Koliko bo dodatnih del zaradi zaščite ali prestavitve posameznih infrastrukturnih vodov in napeljav, ki potekajo v sedanji cesti ali bodo po razširitvi prišli v območje vozišča, ta hip še ni znano,« so pojasnili na MOL.