Podjetnik na občini zelo domač

Očitno so na tožilstvu po štirih letih sodnega preganjanja Tasiča le spoznali, da resnih argumentov za obtožbo, ki bi tudi obstala, dejansko ni. Obramba je ves čas vztrajala, da na listinah in računih, ki so bili predloženi tudi kot dokaz, ni Tasičev podpis, pač pa je bil ta ponarejen. S temi podpisanimi listinami pa je Matjaž Ivartnik v imenu svojih dveh podjetij SGD Ivartnik in Beton Gradnje prodal terjatve, ki jih je imel do občine, družbama Prvi faktor in LHB Finance in si tako pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okoli 300.000 evrov. Občina je z Ivartnikom in obema njegovima podjetjema leta 2007 veliko sodelovala, saj so gradili kanalizacijski sistem v Šentanelu in športno igrišče na Prevaljah. A že med sojenjem se je izkazalo, da se je podjetnik na občini kar precej udomačil in v tajništvu velikokrat kar sam fotokopiral različne listine, imel je celo prost dostop do štampiljke, županu in občinskim uslužbencem pa naj bi velikokrat ponudil v podpis nekakšne nezavezujoče »prošnje« oziroma bianco dopise. Na občini so mu očitno kar preveč zaupali, župan pa v tistem času svoje funkcije tudi ni opravljal poklicno, temveč je bil zaposlen v železarni, zato so velikokrat zadeve v njegovem imenu urejali občinski uslužbenci, predvsem občinski tajnik, ki pa jim je Tasič povsem zaupal.

Tožilstvo gluho za ovadbe

»Meni je žal, da je vse skupaj trajalo tako dolgo in se je šele zdaj izkazalo, da nisem bil vpleten v gospodarski kriminal. Tožilstvo je naše kazenske ovadbe zaradi ponarejenih podpisov zavrglo, čeprav bi se lahko takrat ugotovilo, da so ponarejeni in da ni razlogov za obtožbo,« pravi Tasič. Kot je še dejal, je bila zanj verjetno ključna ugotovitev grafologa Boruta Pogačnika, ki je v svojem mnenju, med drugim, zapisal, da obstaja velika verjetnost, da sta bila njegova podpisa na dveh računih iz maja leta 2007 ponarejena.

Sicer pa je Ivartnik že lani v ločenem kazenskem postopku, povezanem z isto zadevo, na sojenju priznal krivdo in bil pravnomočno obsojen zaradi ponarejanja računov in poslovnih goljufij. mm