Vsakoletno Plečnikovo nagrado, osrednje slovensko arhitekturno priznanje, so na včerajšnji podelitvi v ljubljanski Moderni galeriji prejeli arhitekti Matija Bevk, Vasa Perović in Andrej Ukmar za poslovno-stanovanjski kompleks Situla v Ljubljani. Poslovno-stanovanjski kompleks Situla namreč po prepričanju letošnje žirije predstavlja vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, pri čemer so predpisani gabariti in stroge urbanistične omejitve avtorjem kompleksa na degradiranem območju med Vilharjevo cesto in severno stranjo železniških tirov glavne mestne potniške postaje predstavljali dodaten izziv pri oblikovanju. »Arhitekti so z vrhunskim arhitekturnim izdelkom postavili standard in merilo za nadaljnji razvoj tega pomembnega območja,« so dodali v obrazložitvi.

Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli avtorji Centra za nadzor zračnega prometa Slovenije Brnik in prenove dominikanskega samostana na Ptuju. Center za nadzor zračnega prometa Slovenije na Brniku, ki je delo arhitektov Jurija Sadarja in Boštjana Vuge, je po prepričanju žirije svojevrsten presežek. Tovrstne arhitekture so namreč v svoji funkciji podvržene visokim standardom nadzora in varovanja, zato je arhitekturna lupina v teh primerih v veliki večini v podrejenem odnosu funkciji. »Brniški center za nadzor zračnega prometa s plastično oblikovano zunanjostjo temeljito presega ustaljeno anonimno tipologijo letaliških tehničnih objektov,« je v utemeljitvi Plečnikove medalje zapisala žirija. Za prenovo dominikanskega samostana na Ptuju pa sta Plečnikovo medaljo prejela Dean Lah in Milan Tomac. Kot je zapisano v utemeljitvi, sta avtorja na spoštljiv način posegla v mnogoplasten zgodovinski prostor samostanske arhitekture. »Prenova je odličen primer zadržane in premišljene arhitekturne intervencije v občutljive historične kontekste, saj je preprosta in učinkovita.«

Plečnikovo medaljo za življenjsko delo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture in uveljavljanju arhitekture v družbi sta prejela Andrej Hrausky in Majda Cajnko za 25-letno vodenje galerije Dessa, Plečnikova medalja za prispevek s področja strokovne publicistike pa je pripadla Nataši Koselj za monografijo o arhitektu Danilu Fürstu. Plečnikovo priznanje za izvajalski dosežek je prejelo podjetje Bramac strešni sistemi za izdelavo replike Plečnikovega strešnika za prenovo treh cerkva: cerkve sv. Florjana v Srpenici, Plečnikove cerkve za Bežigradom in cerkve v Črni vasi na Barju. Priznanje za izvajalski dosežek je prejelo tudi podjetje Stol & Stol v Kamniku za izvedbo unikatnih stolov za hotel Plaza v Ljubljani. Študentsko priznanje je šlo v roke Martina Pelcla za diplomsko delo Arhitektura dialoga, ki ponuja svojevrstno raziskavo o vse večji odsotnosti komunikacije v arhitekturi in predloge, kako ta dialog spodbuditi.kul