Sredstva za Croosle Smart kit bodo danes začeli zbirati s kampanjo na Kickstarterju. Njihov cilj je zbrati 62.000 funtov, ki jih bodo namenili dokončanju in nadaljnjemu razvoju produkta, uvajanju novih funkcionalnosti in izboljšavam, plačilu tekočih stroškov, trženju produkta in predstavitvam ter obisku sejmov in povezovanju, je povedal Urh Lednik, vodja ekipe Croosle.

Kako ste prepletali programiranje in izobraževalni vidik, da se bo uporabnik, ki nima izkušenj s programiranjem, znašel v postopkih učenja?

Ravno zato, ker so nam posameznikom, ki smo bolj inženirsko usmerjeni, določeni pojmi zaradi dnevne uporabe bolj samoumevni, smo potrebovali nekoga, ki bi nam svetoval, kako se lotevati izobraževalnega vidika produkta. Veliko smo se pogovarjali s tistimi, ki nimajo izkušenj programiranja, bi se pa tega želeli naučiti. Skupaj smo poskušali platformo zasnovati tako, da bi bila enostavna in prijazna za uporabo, hkrati pa tudi atraktivna, da bi uporabnika skozi dobre in konkretne primere pripeljala do določenih znanj.

Zakaj se vam zdi dobro, da širite programersko znanje med laike?

Izobraževanje postaja vse pomembnejše, hkrati pa si tudi vse več posameznikov želi osvojiti programerska znanja. Poleg tega, da jih to zanima, se na tem področju odpira tudi vse več služb, zato smo želeli nekaj prispevati k temu in širiti znanja. Obstajajo sicer platforme, ki to že ponujajo, mi pa smo želeli pristopiti na drugačen način. Poleg teoretičnih primerov smo dodali obesek Sensortag, ki ima vgrajenih sedem različnih digitalnih senzorjev, s katerimi lahko zelo hitro izmerimo, kar želimo. Če denimo želiš izmeriti temperaturo čaja, uporabiš programsko funkcijo brezkontaktnega termometra in preprosto znotraj uporabniškega vmesnika narišeš graf temperature čaja, ipd.

Česa vse se bo uporabnik, ki nima nobenih programerskih znanj, lahko naučil s Crooslom?

Skozi vodene primere bodo lahko osvojili osnovna znanja programiranja v več različnih programskih jezikih, ki jih bodo kasneje lahko tudi nadgrajevali. Platforma je tudi povezljiva, tako da bodo uporabniki lahko določen projekt delili in razvijali skupaj s prijatelji ter na ta način tudi kaj novega odkrili.

Kaj vsebuje Croosle Smart kit?

Jedro kompleta predstavlja raspberry pi, na katerem teče operacijski sistem Croosle. Gre za verzijo odprtokodnega operacijskega sistema raspbian linux, ki smo ga prilagodili za potrebe našega izobraževanja. Obesek sensortag ima sedem senzorjev in brezžično po protokolu bluetooth komunicira z mini računalnikom raspberry pi ter tako v realnem času prenaša podatke iz senzorjev v računalnik, tako da jih lahko uporabljamo na naših primerih za učenje, pripravili pa smo tudi mobilno aplikacijo, da lahko obesek sensortag povežemo tudi s pametnimi telefoni. Tam lahko podatke spremljamo in jih delimo, ne moremo pa se s samo aplikacijo za zdaj učiti programiranja.

Platforma je sicer razdeljena na tri sklope: raziskuj, uči se in igraj se. Prvi sklop zajema raziskovanje in sestavljanje komponent Croosle Smart kita, drugi sklop zajema učenje programiranja, sklop igre pa omogoča pridobljeno znanje uporabiti tudi na bolj zabaven način.

Zakaj ste se odločili za zbiranje sredstev na Kickstarterju?

Glavno vodilo je bilo, da tam produkt vidi širok nabor uporabnikov. Kampanjo smo pripravljali štiri mesece. Vse skupaj je precej zahtevno, zato je dobro, da že sproti upoštevaš njihova navodila, hkrati smo veliko nasvetov dobili tudi od ljudi, ki s Kickstarterjem že imajo izkušnje. Med njimi je bila denimo tudi ekipa Chipola, kjer so poudarili predvsem, da ničesar ne smemo prepustiti naključjem. Vsi elementi kampanje morajo ustrezati zahtevam Kickstarterja, vsi sklopi morajo biti nazorno prikazani in predstavljeni, skratka, vse mora biti tiptop.

S kakšno konkurenco se boste spopadli?

Ne poznam tako enostavnih platform, ki bi vključevale tudi hardverski vložek, kakršen je naš obesek, obstajajo pa spletne platforme gigantov, s katerimi se mi ne moremo primerjati. Tam vse temelji bolj na teoretski osnovi, medtem ko smo se mi osredotočili na učenje programiranja skozi konkretne primere.

Kdo, pričakujete, bodo vaši podporniki?

Mladi in starejši, ki so željni izobraževanja, raziskovanja in učenja programerskih veščin na precej enostaven način. Napotki so enostavni in jasni, tako da lahko hitro osvojijo nova znanja ali pa jih nadgradijo. S Crooslom smo denimo imeli priložnost spoznati tudi osnovnošolce na eni od koroških osnovnih šol in fantje so bili nad produktom navdušeni. Tako da si tudi v prihodnje želimo po osnovnih in srednjih šolah, pa tudi fakultetah, izvajati akademije Croosle, kjer bi mlade učili programiranja.

Kaj pa dekleta, so pokazala kaj zanimanja za programiranje?

V projektni ekipi smo imeli dve raziskovalki, ki sta precej pripomogli k razvoju produkta, medtem ko v šolah zanimanja med dekleti za testiranje Croosla žal ni bilo. Opažam, da se kljub vsemu vedno več deklet zanima za programiranje, kar je spodbudno in zato verjamem, da bodo produkt z veseljem uporabljala tudi dekleta.