Razvoj vozil na električni pogon je tudi v Sloveniji v zadnjem desetletju spodbudil nastanek marsikaterega novega produkta ali storitve. Tako je bilo tudi v primeru postojnskega podjetja REC, ki skrbi za raziskave in razvoj visokotehnoloških rešitev za boljši nadzor baterijskih sistemom za aplikacije v vozilih in plovilih s hibridnim in električnim pogonom.

Glavni izdelek podjetja je upravljalnik baterijskega sistema BMS (Battery Management System), ki ga poznajo uporabniki avtomobilov, motorjev in plovil na električni in hibridni pogon ter jadralnih letal. Razmerje med ceno in zmogljivostjo današnjih akumulatorjev je precej visoko, saj pri električnih sistemih večji del stroškov še vedno predstavlja akumulator, zato je njegova zaščita ključnega pomena.

REC BMS omogoča spremljanje parametrov celotnega akumulatorskega paketa, kot tudi posameznih celic. Nudi nadzor virov polnjenja in praznjenja ter komunicira z ostalimi elektronskimi komponentami sistema, kot na primer s krmilnikom elektromotorja. Hkrati uporabniku na prijazen način prikazuje trenutno stanje sistema ter ga opozori ob morebitnih nepravilnostih.

Prvi dve leti za razvoj

REC, ki ga vodi Maja Požar Andrejašič, na leto ustvari okoli 150 tisoč evrov prihodkov, bo poleti zaokrožil peto obletnico delovanja, ideja o razvoju BMS pa se je porodila že med njenim študijem fizike. Svoje znanje in potenciale je najprej preizkušala kot raziskovalka na Inštitutu Jožefa Stefana in na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, prepričanje o potencialu in potrebnosti sistema, kot je BMS, pa je Požar-Adrejašičevo skupaj s partnerjem vodil v lastno podjetniško pot.

Ta je bila prvi dve leti usmerjena predvsem v razvoj in testiranja produkta, za kar sta namenila lastna sredstva, rast podjetja je bila v tem času počasnejša, saj jo je generirala predvsem prodaja izdelkov za posrednike. Prodaja lastnih izdelkov, ki se zadnji dve leti krepi, je postavila prave in trdne temelje razvoju podjetja, ki sodeluje tudi pri razvojnih projektih slovenskih podjetij, med drugimi z gorenjsko gazelo Seaway Group, ki v svoja hibridna plovila linije Greenline namešča REC BMS, Inštitutom Metron, LZ designom, Enstrojem, Elaphejem, Custom Northom, Letriko.

Njihova konkurenčna prednost je po mnenju Maje Požar Andrejašič prav razvoj izdelka vse od začetne ideje do namestitve. Tako je na primer nastal tudi solarni polnilec za mobilne telefone. »Ideja se nama je z možem Tinetom porodila med potovanjem po Himalaji, REC Solar Charger pa je za diplomsko nalogo izdelal eden od najinih sodelavcev.«

Sicer med njihove najnovejše reference sodijo oprema mobilnih laboratorijev v švicarskih policijskih in carinskih vozilih, ki morajo imeti avtonomne vire energije, razvoj in izdelava elektronske opreme za ameriško letalo Sunseeker, za nemškega proizvajalca fotonapetostnih otočnih sistemov SMA so razvili BMS-sistem za nadzor shranjevalnikov energije večjih napetostnih sistemov.

Kitajci in Američani

Njihova neposredna konkurenca so večja ameriška in kitajska podjetja, četudi imajo konkurenčni izdelki večjo lastno porabo in so omejeni s številom nadzora akumulatorskih celic ter majhnim izenačevalnim tokom. Prednost sistema REC BMS je v tem, da ponujajo konfiguracije upravljalnikov baterijskih sistemov po željah in zahtevah naročnika, vključno z dodatnim programiranjem in kostumizacijo za specifičen sistem.

Načrtujejo razvijanje sistema z aktivnim prenosom energije med baterijskimi celicami, kar bi še povečalo njihovo učinkovitost, skrajšalo čas polnjenja in zmanjšalo energijske izgube na minimum, kar je še posebej pomembno pri polnjenju akumulatorskega paketa iz obnovljivih virov energije.

Na tuje trge vstopajo z zagotavljanjem opreme za izdelke slovenskih podjetij in z neposredno prodajo, medtem ko ugodnosti, ki jih daje država, kot sta na primer Spiritova razpisa za raziskave tujih trgov ali za podporo pri skupinskih sejemskih nastopih, ne uporabljata. Največ tako ustvarijo na trgih EU, počasi osvajajo tudi ameriški trg. »Za našo novo stranko je zelo pomemben vir informacij naša spletna stran, na kateri so reference izrednega pomena. Zdi se nam zelo pomembno, da poznamo poslovno kulturo države, kamor vstopamo na novo. Noben nov trg se ne odpre naključno, zato je potrebno precej dela in navezovanja stikov po obstoječih kupcih,« pojasnjuje Maja Požar Andrejašič in napoveduje, da bodo še pred koncem leta na trg dali nov produkt, denar za njegov razvoj pa so pridobili iz Slovenskega podjetniškega sklada. »Financiranje razvoja je za zagonsko podjetje velik zalogaj, zato smo se odločili, da poiščemo še druge vire financiranja. Z razvojem in izboljšavami nismo končali, ravno nasprotno. Kot podjetje v razvoj vlagamo vsa razpoložljiva sredstva, saj se zavedamo pomembnosti razvoja novih produktov za našo prihodnost. Iz izkušenj smo se naučili, da nam samo konstanten razvoj omogoča prednost pred konkurenco.«