Civilna iniciativa proti

Medtem ko na občini čakajo na podpis pogodbe, v civilni iniciativi za čisto okolje in zdravo življenje Dolenje Mokro Polje, ki leži v bližini odlagališča Leskovec, še vedno opozarjajo, da smrad tam ne popušča. Po besedah predsednika Zdenka Antončiča projekt Cerod 2 ni popoln, saj ne predvideva površin za odlaganje komposta in skladiščenje odpadkov. »Kaj imamo mi od tega? Smeti bomo imeli drage, kot če bi jih vozili drugam, delovnih mest ne bo, v naši dolini bo smrdelo, uničuje se tudi okolje,« pripoveduje Antončič in dodaja, da bi bilo verjetno najbolje odlagališče kar zapreti.

Odpira se vse več vprašanj

O odprtih vprašanjih glede projekta Cerod 2 so na izredni seji na zahtevo opozicije želeli razpravljati tudi novomeški svetniki, a koalicijski niso prišli, kar 18 se jih je opravičilo, zato seje zaradi nesklepčnosti ni bilo. Novomeška opozicija namreč že dalj časa terja odgovore glede morebitne finančne ogroženosti mestne občine, ki je nosilka projekta in je že septembra lani s podjetjem Helektor podpisala izvajalsko pogodbo za 27 milijonov evrov. »Če sofinanciranja ne bo in nam ostane polna obveznost, lahko pride do finančnega zloma občine,« opozarja mestni svetnik Gregor Macedoni.

Ob tem se sprašuje tudi o samem razpisu za izvedbo projekta. »Odpira se vprašanje, zakaj so bili podani taki kriteriji, da je prispela le ena prijava,« pravi Macedoni. »Vse bolj se ugotavlja, da je bil projekt slabo načrtovan, da gre za prevelik obseg investicije in za napačno izbiro tehnologije, zato bi se lahko odlaganje odpadkov v bodoče podražilo tudi za 100 odstotkov, napako pa bomo plačevali še nadaljnjih 20 ali 30 let,« zaključuje.