V prizadevanjih za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, ki tudi v Sloveniji v starosti med 18 in 29 let znaša nad 20 odstotkov, bo Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (Cene Štupar – CILJ) , 22. aprila prvič izvedel program Usposabljanje s področja IKT za delo s starejšimi. Program je nastal v sodelovanju Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda Ypsilon, ki je pred tremi leti prvič izvedel projekt Simbioza, v katerem skrbijo za osnovno računalniško opismenjevanje starejših, program pa pomeni njegovo nadgradnjo in oporo mladim brezposelnim pri vstopanju na trg dela.

V dvomesečni program se lahko vključijo vsi mladi brezposelni, do sredine prihodnjega leta pa jih bodo usposobili 100. Ključne informacije o izobraževanju zainteresirani mladi dobijo pri svoji karierni svetovalki na zavodu, izobraževanje pa bodo izvajali tako predavatelji zavoda Cene Štupar – CILJ kot zavoda Ypsilon. Program traja skupaj 280 ur, razdelili pa so ga v pet vsebinskih modulov: socialne veščine, računalništvo in IKT, delo s starejšimi ljudmi, podjetništvo ter praksa, ki bo trajala 20 ur.

Prvi modul Usposabljanja s področja IKT za delo s starejšimi bo temeljil in zajemal vsebine s poudarkom na motivaciji, razvoj kompetence učenje učenja in vsebine, ki povečuje zaupanje v lastne sposobnosti – boljša samopodoba. S ciljem, da razvijejo osebnostne lastnosti, kot so samoiniciativnost, odgovornost, pripadnost organizaciji.

Na drugem modulu bodo spoznali strojno in programsko računalniško opremo, se seznanili o novostih na trgu in z najnovejšo tehnologijo. Tretji modul bo potekal na terenu, mladi bodo spoznali starejšo populacijo ter se naučili metod dela s starejšimi, kako z njimi komunicirati in kako jih poučevati na njim razumljiv način. Izobraževanje ne bo šlo mimo podjetništva, s poudarkom na socialnem podjetništvu. Naučili se bodo prepoznavati prave podjetniške ideje in postavljati cilje. Dotaknili se bodo tudi trženja, promocije, postavitve cen. »Gre za neformalno obliko izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, katerega ključni cilj je zvišati zaposljivosti mladih in obenem zmanjševati medgeneracijski prepad in pridobivati ključne kompetence za vstop na trg delovne sile. Ob zaključku izpopolnjevanja bo vsak udeleženec prejel potrdilo o udeležbi na izpopolnjevanju z navedbo naziva izpopolnjevanja, pridobljenih kompetenc in uspešnosti. Med izobraževanjem se bodo udeleženci seznanili z najnovejšo informacijsko tehnologijo, nadgradili bodo svoje znanje računalništva, velik poudarek pa bo na pridobivanju veščin, ki jih bodo mladi potrebovali pri delu s starejšimi,« je pojasnila Alida Zagorc Šuligoj iz izobraževalnega centra Cene Štupar. S programom, ki ga je finančno podprla Republika Slovenija ob sofinanciranju s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada, želijo ne le zmanjšati brezposelnost in poskrbeti za razvoj mladih iz ranljivih skupin ter izboljšati njihovo zaposljivost, pač pa tudi spodbuditi udeležence v kreiranje novih delovnih mest preko socialnega podjetništva ali samozaposlovanja. »Prve delovne izkušnje v okviru prakse bomo mladim zagotovili v sklopu Medgeneracijskega centra Zavoda Ypsilon in Centra za medgeneracijsko učenje Ljubljana, torej pri nas,« je napovedala Alida Zagorc Šuligoj.