Zavezanci lahko zahtevajo petletno oprostitev plačila NUSZ za novo stanovanje ali hišo oziroma dograjeno hišo, če so v ceni nepremičnine ali neposredno plačali komunalni prispevek. Za to morajo v občini svojega prebivališča oddati vlogo, ki jo običajno sestavi vsak zavezanec sam, nekatere občine pa na svojih spletnih straneh ponujajo svoje obrazce. Enako velja za zavezance z nižjimi dohodki, ki jim nekatere občine omogočajo delno ali popolno oprostitev plačila NUSZ.

Posamezniki, ki imajo poleg svojega bivališča v lasti še kakšno nepremičnino ali pa je njihovo prebivališče večje od 160 kvadratnih metrov, bodo morali plačati tudi davek od premoženja. Napoved za odmero tega davka morajo do konca tega meseca na davčni urad, kjer stoji nepremičnina, oddati le tisti, ki so takšni lastniki postali od 1. januarja do 1. aprila letos. Odločbe o plačilu (število obrokov se določi enako kot pri odmeri NUSZ) bodo zavezanci prejeli z osebno vročitvijo predvidoma do konca junija.

Tudi pri plačilu davka od premoženja so predvidene oprostitve: za deset let jo lahko uveljavi oseba, ki je prva lastnica nove stavbe. Enako velja za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše, stanovanja in garaže, če se njihova vrednost poveča vsaj za polovico. Začasno oprostitev pa lahko uveljavljajo večje družine, in sicer lahko za četrtega in vsakega naslednjega družinskega člana znižajo odmerjeni premoženjski davek za 10 odstotkov. Tudi vsi ti zavezanci morajo vlogo za oprostitev pri davčnem organu vložiti do konca tega meseca.

Letos bodo dacarji pobrali tudi pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov. Pravnim osebam jo bodo zaračunali samostojno, fizičnim osebam pa v okviru odmere obveznosti iz kmetijstva skupaj z odmero akontacije dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter odmere prispevka za zdravstveno zavarovanje od katastrskega dohodka za leto 2013. Odločbe naj bi bile izdane do konca tega meseca. mk