Obvoznica povezana s poplavno varnostjo

O obvoznici, ki bi zaobšla Luče in neokrnjeno naravo povsem spremenila, se sicer krajani prepirajo že skoraj pol stoletja. Del prebivalcev, tudi župan, so gradnji naklonjeni, saj naj bi ta pripomogla k skoraj popolni poplavni varnosti kraja, spet drugi so prepričani, da Luče, skozi katere vsak dan pelje okoli 700 vozil, takšnega posega v prostor, ki bi uničil (pre)velik del narave, ne potrebujejo. Tisti, ki gradnji ostro nasprotujejo, so se zato že pred časom povezali v Združenje za trajnostni razvoj Luč, civilni iniciativi pa predseduje podjetnik Alojz Selišnik. »Občina oziroma župan, po stari maniri, kljub drugačnim obljubam doslej ni organiziral nobene referendumske kampanje, v kateri bi bilo mogoče soočiti mnenja ali dobiti ustrezna pojasnila v prid gradnji ali proti njej. Gre le za del predvolilne maškarade župana, ki bo na tak način še pred jesenjo preveril voljo občanov. Tak referendum pa v času, ko ni denarja niti za osnovne stvari, ni nič drugega kot spopad za oslovo senco, v kateri nekateri ne želimo sodelovati,« je piker Selišnik.

Ne poznajo vseh argumentov

V združenju obenem opozarjajo tudi na pravno mnenje službe za lokalno samoupravo pri ministrstvu za notranje zadeve. Na željo enega od svetnikov so namreč opozorili, da naj bi bil razpis posvetovalnega referenduma v več elementih v neskladju s statutom občine pa tudi zakonodajo. Rezultati pa ne bodo imeli nobenih pravnih posledic ne na lokalni ne državni ravni. »Gre torej za nepotrebno zapravljanje davkoplačevalskega denarja in čisto nič drugega. Doslej je bila v zvezi z obvoznico v Lučah sklicana le ena javna obravnava, pa še takrat nanjo niso bili vabljeni vsi občani, zato večina sploh ni seznanjena, kakšna bo, kje bo speljana, kakšne bi bile njene prednosti in kakšne slabosti. Kako naj se potem ljudje sploh odločajo za ali proti, če ne poznajo vseh argumentov,« se sprašujejo v združenju.

Nasprotno župan Ciril Rosc še vedno meni, da je referendum praktično edina prava pot, da ljudje na demokratičen način izrazijo svojo voljo. »Le na tak način si bomo nalili čistega vina in izvedeli, koliko občanov gradnjo podpira in koliko ne,« pravi župan. In dodaja, da obvoznica ne bi le povečala poplavne, temveč tudi prometno varnost, manj bi bilo tudi hrupa in drugega onesnaževanja. mm