Ko so lani že tradicionalno deževala vprašanja, kako do svoje zaplate zemlje in kdaj bo občina uredila nove vrtičke, so neučakane na pristojnih občinskih oddelkih največkrat zadovoljili z odgovorom, da bodo razpis za najem 50 novih vrtičkov na nekdanjem vojaškem odpadu v Savljah objavili že decembra ali januarja. A trajalo je precej dlje. Javno zbiranje ponudb so objavili šele včeraj, čeprav so urejene vrtičke prevzeli že januarja.

Nekoliko se je zamaknila že sama izvedba del, ker je obrambno ministrstvo zamujalo s prenosom zemljišča, najbolj pa je k zamudi prispevalo to, da so se najprej odločili urediti pogodbe s starimi vrtičkarji na 208 vrtovih, ki so bili leta in leta zaradi neurejenega lastništva prepuščeni sami sebi.

Od srede naprej so imeli možnost, da podpišejo najemne pogodbe, a je bilo to za nekatere precej stresno. Po novem pravilniku namreč lahko vsak najame le en vrtiček, kar nekaj pa je takšnih vrtičkarjev, ki so sčasoma začeli obdelovati več sicer zaraščenih vrtičkov. »Takrat jih nihče ni hotel!« pojasnjujejo in nemočno kažejo stare pogodbe. Zdaj na občini od njih zahtevajo, da si izberejo samo enega, druge pa morajo celo vrniti v prvotno stanje. »A naj vrnemo v zemljo tudi vse, kar smo našli na tem odpadu?« so razburjeni, a na občini na popuščajo. Poleg zapuščenih so vseeno zabeležili 27 prostih vrtičkov, ki jih zdaj oddajajo skupaj z novimi, in to pod povsem enakimi pogoji.

Več možnosti za socialno ogrožene

Po razpisu lahko do svojega občinskega vrtička za obdobje petih let pridejo samo osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in ki nimajo v lasti primernega zemljišča za vrtiček na območju občine. Prav tako morajo ta pogoj izpolnjevati vsi člani gospodinjstva. Največ točk bodo dobili tisti, ki živijo v Ljubljani že več kot 20 let (110 točk) in ki so oddaljeni od vrtička manj kot kilometer (100 točk). Prejemniki trajne denarne socialne pomoči bodo dobili dodatnih 40 točk.

Če bosta dva prosilca dobila enako število točk, bo o novih vrtičkarjih odločal žreb, ki ga bo izvedla komisija za oddajo vrtov v zakup, vrtički pa se bodo dodeljevali po vrstnem redu ponudnikov od številke 1 do 77. Ob tem na občini opozarjajo, da ne bodo upoštevali nepopolnih in nepravočasno prispelih vlog. Vlogi je tako nujno treba priložiti potrdilo o stalnem bivališču, potrdilo o številu članov gospodinjstva, potrdilo o lastništvu zemljišč vseh članov gospodinjstva in fotokopijo odločbe o prejemu denarne socialne pomoči. Če bo kaj manjkalo, prosilcev ne bodo pozivali k dopolnitvi vloge.

Ista cena za nove in stare

Rok za oddajo vlog je 26. april, odprli pa jih bodo šele 30. aprila v prostorih četrtne skupnosti Posavje. 77 vrtičkov, ki so veliki od 43 do 72 kvadratnih metrov, 40 vrtičkov v velikosti 49 kvadratnih metrov in 27 velikih v velikosti 60 kvadratnih metrov si bo mogoče celo organizirano ogledati 24. aprila med 10. in 14. uro, občina pa jih bo oddala po enotni ceni en evro na kvadratni meter. Poleg letne zakupnine bodo morali najemniki plačevati še sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.