V občini Kamnik tudi to pomlad zaznavajo veliko povpraševanje po urbanih občinskih vrtičkih. Kot pravijo, je na seznamu čakajočih že več kot 30 občanov, seznam pa se z vsakim dnem daljša. Večina zainteresiranih občanov živi v stanovanjskih soseskah, kjer občina žal ne razpolaga z zemljišči, na katerih bi lahko uredila občinske vrtičke.

Sicer pa so na kamniški občini z občani že sklenili približno 190 pogodb za najem občinskih vrtičkov, in sicer na lokaciji za tovarno Titan ob Kamniški Bistrici, na Duplici med Jakopičevo ulico in železniško progo, v Črni pri Kamniku, ter manjše število vrtičkov tik ob Kamniški Bistrici pred naseljem Perovo. Cena letne najemnine znaša 0,2 evra na kvadratni meter. Večina najemnih pogodb je sklenjenih za petletno obdobje z možnostjo podaljšanja. Najemniki račune izstavijo enkrat na leto, zneski se zvečine vrtijo med 10 in 20 evri.

Ker pa se kljub velikemu povpraševanju po vrtičkih dogaja, da ostajajo nekateri vrtički neobdelani, na občini pozivajo vse, ki jih ne nameravajo obdelati, da to čim prej sporočijo, saj bodo vrtičkov veseli drugi občani. Hkrati najemnike opozarjajo tudi, da je treba spoštovati pogodbena določila in da je na vrtičkih kurjenje prepovedano. Na ogledu so namreč opazili, da nekateri kršijo pravila, zlasti glede ograjevanja vrtičkov, nekateri na njih postavljajo objekte za shranjevanje orodja, pa tudi mize, stole, klopi, zaščitne ponjave, pergole… Spet drugi vrtičkov niso zakoličili in na vidnem mestu označili s pogodbeno dodeljeno zaporedno številko.

Občinska predstavnica za stike z javnostmi Janja Zorman Macura pravi, da za zdaj ne razmišljajo o sankcijah, saj pričakujejo, da bo zalegel poziv, da vrtičke uredijo v skladu s pravili. Ne nazadnje so bili urbani vrtovi vzpostavljeni zato, da bi zainteresirani občani neizkoriščena občinska zemljišča obdelali in se ob tem sprostili ter na prostem neobremenjeno družili z drugimi vrtičkarji, prenašali znanje in krepili medgeneracijsko sodelovanje. »V interesu občine je, da z zakupniki tudi v bodoče z zadovoljstvom sodelujemo in verjamemo, da se bodo odzvali na naš poziv in bodo v najkrajšem možnem času odpravili ugotovljene nepravilnosti,« je opozorila Janja Zorman Macura.