Kljub temu da na spletu poznamo nekaj portalov, ki so usmerjeni predvsem v podpiranje filmskih projektov, sta se avtorja filma Kresnik odločila za Kickstarter predvsem zaradi njegove odmevnosti. Kot cilj sta si zastavila zbrati vsaj dobrih 5.000 evrov, s čimer bi pokrila stroške snemanja. V filmu nastopi tudi znani slovenski igralec Dare Valič.

Glede na to, da so projekt na omenjeni platformi zagnali šele nedavno, so do tega trenutka zbrali že 885 dolarjev, do konca kampanje pa imajo še 28 časa.