V sklopu stečajnega postopka se teoretično lahko zgodi zaplet, ki bi zakompliciral načrte sirijskega podjetnika Hilala Arnaoota, ki je po dogovoru z županom Andrejem Fištravcem odkupil ključno Zimovo nepremičnino, gradbeno jamo Mariborskega kulturnega središča Maks. Zakaj? Na skupščini Zima je direktor Darko Kovačič razkril družbenikom, da so za to zemljišče, ki so ga prodali podjetju Ebla za 500.000 evrov, pred tem dobili novo cenitev. Iz nje izhaja, da je ta nepremičnina vredna več kot milijon evrov.

Nižjo kupo-prodajno ceno so v Zimu utemeljevali s tem, da bi sanacija gradbene jame stala med 50.000 in 400.000 evri, pri čemer slednja, najdražja varianta predvideva stroške njenega zasipa. Po drugi strani pa velja omeniti, da v cenitvi ni bilo upoštevanih 260.000 evrov že plačanega komunalnega prispevka, ki ga je poravnal Zim.

Ne glede na te podrobnosti je mogoče sklepati, da je Zim za najmanj polovico pod vrednostjo odsvojil premoženje. Če bo imel stečajni upravitelj podobno mnenje, ima pravico v postopku izpodbijati takšen posel pod pogojem, če bi to bilo v korist celotne stečajne mase in s tem vseh upnikov. Po zakonu je mogoče izpodbijati vse pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka. Ali se bo Gorše lotil takšnega izpodbijanja, ta čas še ni znano.

V zvezi s stečajem Zima pa se velja še obregniti ob izjavo Marka Žule, direktorja mariborske občinske uprave. Po skupščini družbenikov je namreč sporočil, da 11 zaposlenih v Zimu ne bo pristalo na cesti, ker jih bo občina zaposlila v novoustanovljenem podjetju ali v katerem izmed obstoječih javnih občinskih podjetij, ki so v 100-odstotni lasti Mestne občine Maribor (Mariborski vodovod, Energetika Maribor...).

Takšna rokohitrske prezaposlitve so kakopak možne v zasebnem sektorju, za zaposlovanja v javnih podjetjih pa bodo morala podjetja izpeljati javni razpis. Na njem bodo morali izbrati tistega kandidata, ki najbolje izpolnjuje razpisne kriterije. Kako bodo oblikovali besedilo razpisov, da bo to v skladu z zakonodajo in bodo nazadnje dobili službo samo Zimovi zaposleni, med njimi tudi Zimov direktor Kovačič, bo bržkone znano v kratkem.