Vodstvo gluho za predloge

»Ko je direktor lani jeseni predstavil varčevalne ukrepe, je med temi naštel tudi zmanjšanje števila zaposlenih. Vendar se ti ukrepi ne izvajajo. Vse, kar je do danes začelo veljati in obveljalo, so dežurstva zdravnikov, ki se plačujejo po referenčnem količniku in ne več po dejansko opravljenih urah. To pa pomeni, da varčuje manj kot desetina od več kot 700 zaposlenih,« opozarja zdravnica Jasna Humar, tudi predstavnica zaposlenih v svetu zavoda. Zdravniki, ki so tudi člani sindikata Fides, in tudi nekateri nečlani so tako konec marca v kadrovsko službo oddali podpisana nesoglasja za delo prek polnega delovnega časa. »Ob trenutni kadrovski zasedbi bo na večini oddelkov to močno ohromilo delo v dopoldanskem času, podaljšale se bodo čakalne dobe za nenujne specialistične preglede in operativne posege. Oskrba nujnih stanj pa bo potekala nemoteno, 24 ur na dan, vse dni v tednu, enako kot do zdaj,« je v imenu sindikata sporočila zdravnica Jasna Uranjek. »Že pred pol leta smo z vodstvom poskušali vzpostaviti konstruktiven dialog in predlagali tudi kompromise, a neuspešno, saj direktorjeva stališča ostajajo neomajna. Prejšnji teden nas je direktor povabil le na predstavitev letnega poročila poslovanja bolnišnice in nas seznanil, da ostaja plačevanje dežurstva nespremenjeno še vsaj leto dni, drugi varčevalni ukrepi v bolnišnici pa da niso predvideni, ker naj bi se ta ukrep izkazal za dovolj učinkovitega. On se je torej odločil, od nas pa pričakuje, da ga razumemo in odločitev sprejmemo,« pravi Uranjekova. Zdravniki sicer razumejo, da je finančna situacija v bolnišnici slaba, da je denarja premalo in da se cene, ki jih določa zavarovalnica, nenehno nižajo. A vendar menijo, da je možnosti za reševanje težav še več kot le ta, ki jo izvaja vodstvo. »Mogoče pa je prišel čas za nove ideje, nove poglede, nova znanja in nove ljudi,« opozarjajo zdravniki.

Prihranek se pozna v blagajni

Direktor Janez Lavre za zdaj poteze zdravnikov ne želi komentirati. Kot pravi, bo to storil prihodnji četrtek, po seji sveta zavoda, ki je varčevalne ukrepe podprl. Kakor koli, dejstvo je, da je do včeraj 36 zdravnikov preklicalo soglasja za dežuranje. Med temi je večina specialistov na oddelkih za ginekologijo, travmatologijo, pediatrijo, anesteziologijo ter splošno in abdominalno kirurgijo. Spomnimo, slovenjgraška bolnišnica je lani leto sklenila z 1,16 milijona evrov izgube, a bi bila izguba pol manjša, če ne bi izplačali prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Obenem se je direktor že lani, prvi mesec po tistem, ko so bila dežurstva plačana po referenčnem količniku, pohvalil, da se prihranek pozna, saj so v enem mesecu s tem privarčevali več kot 31.000 evrov. So pa glas že povzdignile tudi medicinske sestre, zaposlene v tej bolnišnici, češ, da tudi one prispevajo svoj delež k varčevalnim ukrepom, in opozorile, da so pri svojem delu prekomerno obremenjene, za nadure, ki se nabirajo in jih je bilo v začetku leta več kot 12.000, pa ni denarja.