Deležniki so se zavezali k sodelovanju in zagotovitvi pogojev za vzpostavitev središča, ki naj bi začelo delovati najpozneje novembra, morda celo že prej; ob opravljanju nalog knjigarne naj bi postalo tudi pomembno kulturno stičišče. kul