Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, so podatki raziskave agencije Mediana na vzorcu 4037 Slovencev, starih od 15 do 75 let, razkrili, da na svoje zdravje dobro pazi le slaba tretjina Slovencev, pri čemer je žensk nekoliko več kot moških. Skrb za zdravje narašča s starostjo, saj trditvi »zelo pazim na svoje zdravje« v največji meri pritrjujejo Slovenci, stari med 70 in 75 let, najmanj pa mladi, stari med 25 in 29 let.

Da dajejo prednost alternativni medicini (kot so akupunktura, bioenergija, reiki in podobno) pred tradicionalno, je zatrdilo dobrih 18 odstotkov Slovencev, pri čemer tu ni večjih razlik med moškimi in ženskami.

S trditvijo »imam težave z zdravjem, zato pazim na prehrano« se strinja dobrih 20 odstotkov Slovencev. Ni presenetljivo, da so zaradi težav z zdravjem na prehrano bolj pozorni Slovenci, stari med 70 in 75 let, medtem ko je med mlajšimi od 20 let takšnih le dobra desetina.

Dobra polovica Slovencev je pripravljena plačati več za hrano, ki ne vsebuje umetnih dodatkov, pri čemer je to pripravljenih storiti nekoliko več žensk kot moških. Pripravljenost globlje seči v denarnico za nakup hrane brez umetnih dodatkov narašča s starostjo in doseženo stopnjo izobrazbe, saj so zanjo najbolj pripravljeni odšteti več Slovenci, stari med 70 in 75 let, in tisti, ki imajo dokončano visoko šolo, fakulteto ali več.  

Kar tri četrtine Slovencev menijo, da je hitra hrana škodljiva, od tega 70 odstotkov moških in skoraj 80 odstotkov žensk. To prepričanje narašča s starostjo – med mladimi, starimi od 18 do 20 let, jih je o škodljivosti hitre prehrane prepričanih 60 odstotkov, pri 70- do 75-letnikih pa kar 88 odstotkov.

Slaba tretjina Slovencev se nenehno trudi, da bi izgubila težo. Med njimi je za 10 odstotnih točk več  žensk kot moških. S hujšanjem se v največji meri ubadajo 65- do 69-letniki. 

Da telovadijo najmanj enkrat na teden, pravi kar polovica Slovencev, pri čemer je žensk nekoliko več (51 odstotkov) kot moških (48 odstotkov). V največji meri se telovadbi posvečajo 18- do 20-letniki, najmanj pa 35- do 39-letniki. zm