V Eko skladu zatrjujejo, da lanskoletni razpis za subvencioniranje okolju prijaznejših tovornjakov in avtobusov, o katerem smo poročali včeraj, ni bil nikomur prilagojen, in hkrati zagotavljajo, da sami prijaviteljev na razpis pred objavo z vsebino razpisa niso seznanjali. Kot so pojasnili, je bil Eko sklad zgolj izvajalec programa in pred objavo razpisa ni imel z avtoprevozniki nobenega stika. »Program dodeljevanja sredstev je usklajevalo ministrstvo za infrastrukturo in prostor z avtoprevozniškimi zbornicami. Eko sklad je tako dogovorjena merila zgolj vključil v besedilo javnega razpisa, ki sta ga pred objavo potrdila tako ministrstvo za infrastrukturo kot ministrstvo za kmetijstvo in okolje,« so se na naše včerajšnje poročanje odzvali v Eko skladu.

Kot smo poročali, je Eko sklad 15. novembra lani, v petek popoldne, v uradnem listu objavil razpis za dodelitev štirih milijonov evrov subvencij za nakup okolju prijaznejših tovornjakov in avtobusov. Prvo odpiranje prispelih vlog je sledilo že čez tri dni, v torek, 19. novembra. V prvi krog so bile uvrščene vloge, ki so na sklad prispele do ponedeljka do 14. ure, kar pomeni, da so imeli prijavitelji za pripravo dokumentacije manj kot en delovni dan časa. Okoli 190 prijaviteljem je kljub kratkemu roku to uspelo in vsa sredstva so že na prvem odpiranju pošla. Več kot 330 prosilcev, ki so oddali vlogo do drugega odpiranja, je ostalo brez subvencij. Neodprtih je ostalo 86 vlog, prispelih na tretje odpiranje, in te je sklad vrnil prijaviteljem ter že 22. novembra, tri dni po prvem odpiranju, sporočil, da so sredstva pošla.

Vprašanje, ki se postavlja, je, ali je lahko razpis s tako kratkim rokom kredibilen. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna določa, da mora biti rok za predložitev vlog »dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji«. Kot pojasnjujejo na računskem sodišču, je ocena, ali je rok ustrezen ali ne, odvisna od »vsebinske presoje zahtev javnega razpisa po predložitvi različnih dokazil«. »Čeprav je rok, ki ga omenjate, bil lahko nekoliko kratek,« dodajajo. A kot še pojasnjujejo, zgolj na podlagi »morebitnega kratkega roka ni mogoče zaključiti, da je ta neskladen s pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna«.

Razpis za avtoprevoznike je, spomnimo, sledil lanskoletnim pogajanjem med avtoprevozniki in ministrstvom pod vodstvom Sama Omerzela. Avtoprevozniki, ki jim je država vseskozi obljubljala subvencije za posodobitev voznega parka, so na subvencije čakali že od leta 2009. Sredstva so odgovorni nato očitno našli v Skladu za podnebne spremembe in septembra lani med ukrepe sklada vključili tudi subvencioniranje nakupa avtobusov in tovornjakov razreda euro 5 in euro 6, čeprav so že slednji z letošnjim letom standard in ne več nadstandard, upravičen do subvencije. V skladu z odločitvijo ministrstev in vlade je moral Eko sklad sprejeti rebalans svojega načrta in po podpisu pogodbe z okoljskim ministrstvom v manj kot mesecu dni izvesti vse, od objave razpisa do dodelitve sredstev. Subvencije, ki naj bi spodbujale vlaganja v okolju prijaznejša vozila, so se lahko dodelile za vozila, kupljena po 1. januarju 2010. Država je tako dejansko tik pred spremembo okoljskih standardov glede tovornih vozil »spodbujala« že opravljene nakupe, tudi takšne, opravljene pred slabimi tremi leti. Že včeraj smo poročali, da je imel Eko sklad za izvedbo celotnega postopka izredno malo časa. Razlog, zakaj se je ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločilo, da nameni sredstva za spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil tik pred uveljavitvijo standarda in ne prej, pa jim na skladu, kot so pojasnili, ni znan.

Na skladu so potrdili, da so vlagateljem omogočili dopolnitev vlog, s katerimi so se odpovedali sredstvom za vozila, za katera niso imeli vse potrebne dokumentacije, so pa zanikali, da bi prijaviteljem v podpis ponudili anekse k pogodbi. Kot smo poročali včeraj, naj bi nekateri prijavitelji na seznam uvrščali tudi vozila, ki jih še niso kupili, in čeprav bi pričakovali, da bo sklad njihovo vlogo zavrnil, tega niso storili. Prijavitelje so pozvali, naj vlogo dopolnijo, in tovrstnim vozilom so se morali odpovedati. Čeprav razpisni pogoji spreminjanja števila vozil v spremembi vlog niso dovoljevali, naj bi ta omejitev veljala zgolj za povečevanje števila vozil, ne pa tudi za njegovo zmanjšanje.