Bojijo se škodljivega vpliva

»Menimo, da je referendum najbolj pošten način, da enkrat dokončno razčistimo, ali ljudje vetrnice podpirajo ali ne,« nam je dejal Diego Loredan, predstavnik civilne iniciative za zaščito Senožeških brd. Ta je pred časom začela odločno akcijo proti umestitvi parka Senožeška brda z glavnima argumentoma, da bi vetrnice posegle v ohranjeno naravo in da njihova bližina lahko zaradi neslišnega infrazvoka škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Če bi krajani na referendumu vetrnice podprli, pa po Loredanovih besedah tudi njihova civilna iniciativa vetrnicam ne bo več »a priori« nasprotovala, zahtevala bo le, da so glede na najnovejša priporočila študij po svetu od bivališč oddaljene najmanj 3,2 kilometra, na investitorju pa je, da preračuna, ali se mu takšna umestitev ekonomsko in prostorsko še izide.

Podjetje Vepa trenutno načrtuje odmike od naselij en kilometer, kar je po njihovih zagotovilih več, kot je praksa po svetu (500 do 800 metrov). Gojko Musić iz podjetja Vepa nam je zatrdil, da bodo vetrnice v vsakem primeru postavili »samo pod pogojem, da ne bodo vplivale na počutje in zdravje ljudi«. S tem namenom načrtujejo tudi različne študije. Musić tudi poudarja, da bodo lokalni skupnosti ponudili stalno rento, ki bo znašala 20 odstotkov od ustvarjenega dobička od prodane električne energije in bi se razdelila med občino, lastnike zemljišč in krajevno skupnost.

O vetrnicah le v krajevni skupnosti

Prav sredstva, ki jih bi na ta način pridobila lokalna skupnost za izvedbo različnih projektov, so eden glavnih razlogov, zaradi katerih pa gradnjo vetrnic podpira civilna iniciativa za postavitev vetrnih elektrarn na Senožeških brdih in v Gabrčah. Njen predstavnik Anton Može je prepričan, da je treba izkoristiti potencial vetra kot obnovljivega vira energije, hkrati pa tudi sami zahtevajo, da se pred postavitvijo iz okoljskega in družbenega stališča preveri vsako stojišče in postavi le vetrnice, ki bodo glede na analize primerne.

Civilna iniciativa je s svojimi stališči v odprtem pismu seznanila tudi vlado in izrazila pripravljenost za pogovor z državo in investitorji glede umeščanja vetrnic v prostor. Može je sicer še predlagal, da bi bilo referendum primerneje razširiti na celotno občino, a svetniki njegovega predloga niso podprli.