»Imamo osem doktorjev in štiri magistre znanosti, 25 zaposlenih z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, dva z višješolsko, preostale pa s srednješolsko, zato bi odpuščanje v podjetju, v katerem največji kapital predstavljajo prav izobraženi delavci, na dolgi rok pomenilo veliko siromašenje,« opozarja predstavnica sindikata v omenjenem podjetju Barbara Koželjnik. Kot je dejal Žan Zeba iz sindikata Skei, so z razmerami v Ericu seznanili tudi lastnike družbe, in sicer Gorenje, TEŠ in Premogovnik, a odziva od njih še ni. Kot je še dejala Koželjnikova, so vodstvu pisno sporočili, da so za varčevanja zagotovo še druge možnosti, zato svet delavcev tudi ni želel sodelovati pri oblikovanju kriterijev za odpuščanje.

Koželjnikova pravi, da je namera vodstva zaposlene toliko bolj razburila, ker se je direktor Marko Mavec še v začetku leta pohvalil, da nameravajo letos celo dodatno zaposlovati. A kot zatrjuje Mavec, večjih odpuščanj zagotovo ne bo. »Res je, da so prihodki nekoliko upadli, predvsem zato, ker smo bili v preteklosti vezani na naložbe v gradbeništvu. Prav tako se v Šaleški dolini zaključuje sanacija okolja in je manj študij vplivov na okolje. Temu je treba zdaj prilagoditi tudi kadrovsko zasedbo. A več kot trije ali štirje zaposleni zagotovo ne bodo izgubili dela,« zatrjuje Mavec.