Letošnja zima je bila tako mila do ljubljanskega proračuna, da je Mestno občino Ljubljana stala le dobrih 3,1 milijona evrov, kažejo podatki oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Pri koncesionarju KPL so zaradi ugodnih vremenskih razmer pripravljenost vseh delavcev ukinili že 5. marca, dežurstvo pa prenehali deset dni kasneje. Od takrat naprej je bilo dežurstvo KPL omejeno le na možnost intervencij ob jutrih.

Kako zelo je sneg minulo zimo prizanesel Ljubljani, kaže primerjava z lansko zimo. Delavci zimske službe so morali minulo zimo ljubljanske ceste v celoti počistiti le petkrat, v celotnem obsegu pa so jih posipali le desetkrat. Lansko zimo pa je moral KPL ceste v celoti počistiti kar 14-krat, posipati pa celo 36-krat. Posledično je zimska služba v zimi 2012/2013 stala kar 7,5 milijona evrov, zaradi česar je občini ostalo manj denarja za letno vzdrževanje cest.

Občina ima s KPL od leta 2006 sklenjeno koncesijsko pogodbo o vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe v skupnem znesku približno 12,1 milijona evrov na leto, pri čemer je okrog 5,5 milijona evrov načeloma namenjenih zimski službi. Ker je minulo zimo KPL porabil manj denarja za pluženje in posipavanje, to pomeni, da bo letos ostalo nekaj več kot devet milijonov evrov, ki jih bo KPL porabil za vzdrževanje cest.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da bodo večja vzdrževalna dela opravili na Zapuški cesti v Podutiku, cesti na Mali Vrh pri Prežganju, nadvozu na Barjanski cesti, dokončali bodo Pot na Golovec, načrtujejo tudi prenovo postajališča za mestne avtobuse na Dunajski cesti nasproti AMZS. Na oddelku so še napovedali, da se bodo letos lotili Kajuhove ulice na odseku med Šmartinsko in Letališko cesto, ki že dalj časa vpije po prenovi. Kdaj natančno bodo začeli dela na omenjenih projektih, na občini niso napovedali. Le asfaltiranje ceste na Mali vrh pri Prežganju je v glasilu Ljubljana napovedano za ta mesec.

Občani si sicer želijo obnove še drugih cest, na primer pasu Zaloške ceste v smeri proti Zalogu, saj je ta na odseku med Kajuhovo in Potjo na Fužine že precej dotrajana. Na oddelku za promet so dejali, da prenova Zaloške letos ni predvidena in da bodo krpali le večje udarne jame. Tudi občina se zaveda, da bi bile prenove potrebni Dunajska cesta od obvoznice do stadiona na pasu v smeri proti središču mesta in Celovška cesta na odseku med Kinom Šiška in Staro cerkvijo, a ta odseka bosta morala počakati na denar v proračunu.

Občina se je v sredini marca tudi lotila pometanja peska s cest, pločnikov in kolesarskih stez. Med že očiščenimi so Tržaška in Šmartinska cesta ter Slovenčeva in Podmilščakova ulica, del Celovške ceste in mestno središče. Na občini so napovedali, da bodo pesek, ki so ga delavci KPL natrosili zaradi zimskih razmer, očistili do predvidoma konca aprila.