Po sporočilu Sloade naj bi Robert Vrečer domnevno kršil člena 21.1 in 21.2 protidopinških pravil Ucija, zaradi česar so pri krovni kolesarski zvezi zahtevali začetek disciplinskega postopka. Disciplinski postopek obravnava neodvisna disciplinska komisija Sloade, katere predsednica je s sklepom 25. marca imenovala tričlanski senat (strokovnjaki pravnega, medicinskega in športnega področja), ki je vodil obravnavo.

Vrečerju je bil v zvezi z domnevnimi kršitvami omogočen zagovor z dodatnimi pojasnili in predložitvijo listin, ki se nanašajo na naveden postopek. Senat bo svojo odločitev o primeru v skladu s protidopinškimi pravili sprejel v roku 20 dni.