Kljub vsemu smo izvedeli, da se za direktorja CSD potegujejo Lilijana Gologranc Pavlič, Breda Božnik, Urška Volmajer, Tadej Poberžnik in Jurij Šumečnik. To pa je istih pet kandidatov, ki so se prijavili že na prejšnji razpis. Kot nam je še uspelo izvedeti neuradno, naj bi svet zavoda ugotovil tudi, da vseh pet kandidatov izpolnjuje razpisne pogoje, kar pomeni, da bo vseh pet 22. aprila imelo priložnost predstaviti svoj program in svoje videnje vodenja CSD.

To pa je pomembno zato, ker člani sveta na zadnji seji niso bili enotni glede izpolnjevanja razpisnih pogojev. Spomnimo, ena od članic sveta zavoda iz vrst zaposlenih na CSD je enemu od prijavljenih kandidatov, Juriju Šumečniku, očitala, da nima dovolj delovnih izkušenj in da ne pozna dovolj dobro njihove stroke, zato je zahtevala, da se ga izloči iz nadaljnjega postopka izbire. Kasneje so se člani sveta odločili, da se s prošnjo za pravno mnenje glede izpolnjevanja pogojev obrnejo na resorno ministrstvo, torej ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vendar od tam želenega odgovora niso dobili.

Namesto tega jih je ministrstvo okrcalo, da je prišlo v postopku predhodne izbire do hudih kršitev, in svetu predlagalo, da razpis za direktorja ponovi. To je svet tudi storil in tako so člani zdaj pred vnovično izbiro direktorja. Četudi je ministrstvo pred nekaj tedni objavilo tudi razpis za dva nova člana sveta, ker sta Alan Matijevič in Aleksander Ristič podala odstopno izjavo, pa bo svet o novem direktorju ali direktorici še moral odločati v enaki zasedbi, saj omenjena s strani ustanovitelja še nista dobila zamenjave. Kako se bo izteklo glasovanje o kandidatu, je nemogoče ugibati, vsekakor pa bo zanimivo videti razmerje moči v svetu. Spomnimo, da je bilo doslej precej političnih pritiskov predvsem s strani stranke Zares, ki podpira Volmajerjevo, ki je na CSD že zdaj zaposlena kot socialna delavka. Iz CSD pa prihaja tudi Poberžnik, ki je tam zaposlen kot pravnik. Ostali trije kandidati s CSD neposredno niso povezani. mm