Dejansko je na 35. strani bilance odhodkov pod šifro 222401 zabeležena postavka Univerzijada Maribor – Kazni in odškodnine. Lani je ta postavka znašala 335.000 evrov.

Najprej terjali kar 7,7 milijona evrov

Kot je znano, je Fisu lani sprožila sodni spor, ker so slovenski organizatorji odpovedali izvedbo študentske zimske olimpijade. Vložila je tožbeni zahtevek zoper mesto v vrednosti 7,7 milijona evrov, pri čemer so ta znesek takoj zmanjšali za 2,85 milijona evrov predujma za organizacijske pravice, ki ga je že pred leti poravnala država.

Občina je v odgovoru na tožbo vztrajala, da mednarodni organizaciji s sedežem v Bruslju ne bo plačala niti centa. Na pogajanjih je sprtima stranema septembra lani vendarle uspelo najti kompromisno rešitev in sta se s tem izognili dragemu arbitražnemu postopku. O tem, kakšen je bil ta dogovor, v Mariboru niso bili pripravljeni povedati več kot to, da je ugodnejši za občino kot za Fisu, s sporazumom pa so bili zadovoljni tudi pri Slovenski univerzitetni športni zvezi.

Že tedaj so informacije o dogovorjenem odškodninskem znesku zahtevali tako mediji kot tudi mestni svet. Odgovora niso prejeli ne prvi ne drugi, tudi potem ne, ko je občina konec leta nakazala denar na račun Fisu.

Na občini so te skrivalnice pri porabi javnega denarja najprej utemeljevali z izgovorom, da morajo počakati na konec postopka v Lozani. Pravnomočno sodno odločbo Cas so prejeli konec marca, vendar z javno objavo potem tudi ni bilo nič, češ da bi občino utegnila resno ogroziti. Znesek je bilo županstvo pripravljeno razkriti konec marca mestnemu svetu na zaprti seji, na kateri pa je bila ta točka nato umaknjena z dnevnega reda. Uradno naj bi razkrivanje vsebine tajne poravnave onemogočilo nestrinjanje Fisu, če pa bi občinarji to kljub temu storili, naj bi tvegali tožbo zaradi oškodovanja ugleda nasprotne strani.

Informacijski pooblaščenec za razkritje

Časnik Delo se je odločil za drugačno pot in je zahteval dostop do informacij javnega značaja. Iz urada informacijskega pooblaščenca so že sporočili, da ne vidijo resnih ovir za javno objavo višine odškodnine. Zoper končno odločbo urada se bo občina pritožila na upravno sodišče, je minuli petek sporočil župan.

A vsakršno nadaljnje skrivanje in vodenje sodnih sporov bi bilo absurdno glede na to, da je občina že sama javnosti pred časom prostovoljno razkrila podatek o tem, koliko denarja je lani porabila za omenjene odškodnine. Ali so v ta znesek všteti tudi obresti, stroški sodnih postopkov in odvetniške storitve, niti ni tako bistveno. Iz proračunske postavke je razvidno najmanj to, da se je Fisu zadovoljila z manj kot 7 odstotki sprva terjane vsote. tk