Afričan je literarni poskus ujetja tistega, kar je avtorju spolzelo iz življenja, je poskus ne le sestaviti in razumeti, ampak tudi sprejeti po spominu razmetane okruške odnosa, ki se ni nikoli razvil, poskus preobraziti zasledujoče otroške impresije odtujenega očeta v osebo, ki bi jo lahko kljub spoštovanju in nekakšni oddaljeni ljubezni razumsko in čustveno sprejel. Morda je zato sicer osebna, a še vedno deskriptivno naravnana pripoved bolj osredotočena na zunanje kot notranje dogajanje, nemi klic po očetu. To je osrednji domet izpovedi, katere nemoč se kompenzira z nadrobnimi, bruhajočimi dogajanji in še bolj s predanim zdravniškim poslanstvom avtorjevega očeta, ki si je v nemogočih razmerah prizadeval za čim bolj mogoče rešitve. Avtor skicira njegovo življenje, preden je leta 1948 spoznal svoja sinova – od njegovega študija medicine v Angliji in življenja ter dela v Kamerunu, kamor je leta 1928 prispel kot potujoči zdravnik. In obenem ključni dogodek, vojno, ki je razbila njegove afriške sanje in ga ločila od žene ter otrok. In ki je odgovorna za nepremostljivo zarezo med njimi, ki jo pol stoletja kasneje poskuša zapolniti literarni glas.