In tako so šli sila smeli in optimistični načrti o gradnji za zimsko športno središče še kako pomembne dodatne turistične ponudbe rakom žvižgat. Pred tremi leti je direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek v Kranjski Gori predstavil idejo o gradnji term na mestu sedanjega Železniškega doma v lasti Slovenskih železnic, ki so jo v kraju sprejeli z odprtimi rokami, a je očitno še zlepa ne bodo dočakali, saj je vmes tudi ta ideja popolnoma zamrla, Terme Olimia so na seznamu podjetij, ki jih država prodaja, Slovenske železnice pa ne vedo dobro, kaj bi sploh z dotrajanim, starim domom in zemljiščem, ki pa je zdaj (na željo železnic) v občinskem prostorskem načrtu opredeljeno izključno za gradnjo term.

Ostala le še neuporabna luknja

Od vsega skupaj je torej po skoraj dveh desetletjih ostala le še globoka vrtina. Vode v njej za veliko termalno kopališče ni dovolj, pa tudi prav zelo topla ni, takrat so ji izmerili okoli 20 stopinj. Zasebno podjetje Geosonda, ki ga vodi Božo Dukić, pa je že lani prišlo na idejo, da bi vrtino uporabili za pridobivanje geotermalne energije. Dukić bi vanjo umestil posebne sonde, po domače veliko toplotno črpalko, ki bi po njegovih predvidevanjih lahko proizvedla do 200 kW energije na dan, kar bi zadostovalo za ogrevanje dvajsetih stanovanjskih hiš ali precejšnjega dela bližnjega hotela Larix (po novem Ramada Resort). Seveda, Dukić bi tako pridobljeno energijo prodajal. A se tudi s to idejo zapleta.

Vrtino je namreč pred skoraj dvema desetletjema izvrtalo podjetje Nafta Lendava in za vrtanje pripravilo tudi vso potrebno dokumentacijo. Kot zatrjuje Dukić, pa on ne more uresničiti svojih načrtov brez te dokumentacije, ki je zdaj v lasti pravne naslednice Nafte Lendava, podjetja Petrol Geoterm, ki je v lasti državnega Petrola. »Lani smo tako sondo postavili v Lučah za potrebe penziona Kračun in dosegamo izvrstne rezultate. Zato menim, da bi kaj podobnega s še boljšim izkoristkom zagotovo uspelo tudi v Kranjski Gori,« je dejal Dukić. Kot je še pojasnil, je Geoterm za to, da bi Dukiću odstopil potrebno rudarsko dokumentacijo, najprej zahteval soglasje občine Kranjska Gora, ki je lastnica vrtine.

Iščejo se izgubljeni papirji

»Smiselno bi bilo pogledati, v kakšnem stanju je sploh vrtina. Na občini nimamo ničesar proti ideji Boža Dukića, nasprotno, še podpiramo jo,« je povedal župan Kranjske Gore Jure Žerjav. Občina je že lani poleti Dukiću izdala soglasje za uporabo vrtine v namene pridobivanja toplotne energije. »Soglasje sem takoj poslal na Geoterm, a po več kot pol leta ni prav nobenega odziva, odgovorni v podjetju pa se izogibajo celo našim telefonskim klicem. O tem smo obvestili tudi direktorat za energetiko, pa prav tako ni bilo še nobenega odziva,« je potožil Dukić, ki meni, da mu v Geotermu nagajajo, ker je sam kot podjetnik na področju pridobivanja termalne energije na bojni nogi s Petrolom, ker naj bi dokazoval, da niso lastniki vrtin (več kot sto jih je) v Prekmurju, ki so prav tako potencialni viri toplotne energije.

Direktor podjetja Petrol Geoterm Miran Jug pa je pojasnil, da so dokumentacijo leta 1998 poslali občini Kranjska Gora, Dukiću pa je ne morejo, ker ni naročnik tistega vrtanja vrtine, da pa si jo lahko ogleda na občini. »Zakaj občina Dukiću ne preda dokumentacije, nam ni znano,« je zaključil Jug. Odgovor je sicer enostaven, a rešitve ne nakazuje. »Na občini Kranjska Gora z omenjeno dokumentacijo ne razpolagamo, v dokumentacijskem sistemu pa nimamo podatkov o prejemu,« je sporočil direktor občinske uprave Rajko Puš, ki dopušča možnost, da so dokumentacijo poslali na podjetje Terme Kranjska Gora, ki pa ga ni več... In tako je v Kranjski Gori še vedno dvokilometrska luknja, ki ne služi ničemur.