Poročilo Eurofounda o socialnem položaju mladih v Evropi kaže, da se je delež mladih, ki živijo doma, od leta 2007 povišal v praktično v vseh evropskih državah. Takšen trend je značilen tako za mlade v starostni skupini med 18 in 24 let ter mladimi med 25 in 29 let starosti, in sicer tako za ženske kot moške.

Mladi moški v večji meri živijo pri starših kot mlajše ženske, prav tako je večji delež tistih, ki živijo doma, v starostni skupini 18-25 let. Te značilnosti se nekoliko razlikujejo med državami.

Največji porast bivanja mladih pri starših med letoma 2007 in 2011 beležijo na Madžarskem, kjer je leta 2011 pri starših živelo za 36 odstotnih točk več mladih kot pa v letu 2009. Sledi Slovenija (21 odstotnih točk), Litva (17 odstotnih točk) in Poljska (15 odstotnih točk).

Daljše prebivanje pri starših ima resne posledice

Raziskovalka pri Eurofoundu Anna Ludwinek je ob tem opozorila, da ima vse daljše življenje pri starših, v kar so mladi prisiljeni zaradi ekonomske krize, resne posledice na njihovo neodvisnost, prehod v odraslost in tudi na njihov občutek družbene izključenosti.