Občina Kamnik bo v sodelovanju z eno od bank kmalu uvedla javno blagajno, kjer bodo lahko občani plačevali položnice občinskih javnih zavodov in vrtcev s koncesijo brez provizije.

Po oceni občinske uprave bi lahko javna blagajna začela delati po podpisu pogodbe že v prihodnjih mesecih. Projektu so v letošnjem proračunu že zagotovili 15.000 evrov. Dodajajo, da bo občina financirala provizijo za opravljene storitve za občane, in sicer za plačilo položnic javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, prav tako tudi za koncesijske vrtce. Z drugimi podjetji, ki bodo pristopila k projektu, pa bo izbrana banka sklenila neposredno pogodbo.

Pobudo za ustanovitev javne blagajne je že lani podala občinska svetnica Maja Suhoveršnik (SMS-ZE), ki je občinsko upravo opozorila, da predstavljajo družinam z vse skromnejšimi zaslužki nepotrebno dodatno finančno breme tudi provizije. Predlagala je, da jim po vzoru več drugih slovenskih občin tudi v Kamniku omogočijo gotovinsko plačevanje položnic brez provizije. »Treba bi bilo skleniti pogodbo s čim več podjetji, ki v naši občini opravljajo svoje storitve, od upravnikov stanovanjskih stavb, ponudnikov internetnih storitev, s komunalnim podjetjem, glasbeno šolo, vrtci, šolami... Blagajniki se najdejo prek javnih del, prostore lahko zagotovi občina, tekoče sofinanciranje blagajne pa lahko pomagajo zagotavljati tudi vsa podjetja, ki bodo vključena v shemo,« je predlagala Suhoveršnikova.

Občinska uprava lani pobudi ni bila naklonjena in ni zagotovila potrebnih sredstev, saj naj bi bili stroški njene vzpostavitve in delovanja, ureditve prostora, nabave pisarniške in računalniške opreme, dela uslužbenca in varnostne službe ter plačilnega prometa previsoki. So si pa kljub temu ogledali delovanje šentjurske občinske blagajne, ki deluje že tri leta. Čeprav je odprta le dvakrat na teden po štiri ure, občani na njej plačajo blizu 3000 položnic na mesec. Stroške za javne zavode krije občina, podjetjem pa zaračunavajo provizijo, ki jim zadostuje za stroške delovanja blagajne. Ogled je očitno koristil, so se pa v Kamniku kljub temu odločili za nekoliko drugačno pot in poslovanje javne blagajne.av