Lahko rečemo, da so bili trgi izdaji naklonjeni (bilo je bistveno več povpraševanja kot je sama velikost izdaje), saj smo jo tokrat kar »dobro odnesli«. Zahtevani donosi so v zadnjem mesecu začeli konkretno padati in trenutek za izdajo je bil seveda primeren. Seveda pa nas lahko skrbi dinamika zadolževanja – samo v dobrem letu dni smo zadolženost države povečali z okoli 20 milijard evrov na 28 milijard evrov (40-odstotna rast), kar predstavlja že okoli 80 odstotkov BDP. Problem zadolževanja Slovenije je tudi v tem, da se država ne more zadolžiti na domačem trgu, saj je »absorpcijska zmožnost« bistveno premajhna. Povedano drugače, v Sloveniji primanjkuje finančnih vlagateljev, ki bi nase v celoti prevzeli zadolževanje države. Deloma se razlogi za to skrivajo v omejevanju tujih naložb v Sloveniji, saj so se številna tuja podjetja ognila Sloveniji (kar zadeva vlaganja) zaradi prevelikih birokratskih ovir (spomnimo se samo propadle prodaje Telekoma v letu 2008 in »pravljične« cene 400 evrov za delnico). Posledica tega je financiranje prek domačih bank in primanjkljaj tujega neposrednega kapitala.

Rezultat tega dejstva glede na stanje v slovenskih bankah pa je znan. Pri stopnji zadolženosti gledano na BDP smo še vedno pod povprečjem Evropske unije, vendar bomo s tako dinamiko hitro med bolj zadolženimi državami znotraj Unije. Vlada bo za zmanjševanje javnega dolga (na primer pod 60 odstotkov v 20 letih) morala iti v radikalno reformo javnega sektorja, uravnotežiti bo treba javne finance, izvesti pokojninsko reformo in predvsem realizirati že dolgo opevano privatizacijo, od katere so se za zdaj zaključili samo določeni manjši paketi državnega premoženja (na primer Fotona). Padec davka na nepremičnine je že ena zgodba, ki se je končala tako, kot se ne bi smela. Iskanje vedno istega »zasilnega izhoda«, to je dviga DDV, se vlada ne bo mogla iti v nedogled. Posledica bo namreč vedno več sive ekonomije in spremembe nakupovalnih navad Slovencev, kjer se bo po večjih nakupih ponovno šlo v sosednje države – izplen države bo v končni fazi še manjši.