Slovenska kinoteka je pred dnevi predstavila troje novosti iz svojega založniškega programa; vse so posvečene zgodovini filmske umetnosti. Avtor številnih del s področja teorije filma in medijev Francesco Casetti se tako v delu Oko 20. stoletja: Film, izkustvo, modernost posveti zgodovinski vlogi filma v prejšnjem stoletju. Prek branja vrste različnih filmov in v dialogu z avtorji, kot so Balázs, Benjamin, Epstein, Pirandello in številni drugi, sooča film z »njegovim« stoletjem, ob čemer spremlja načine, na katere film določa filmske in gledalske subjekte. Po besedah prevajalke besedila Polone Mesec nam avtor »prek filma, ki ga pojmuje kot izkušnjo in ne samo kot tehnični ali lingvistični dispozitiv, 20. stoletje predstavi kot obdobje, obravnavano skozi več različnih vidikov«. Casetti za film, ki predstavlja »oko stoletja«, postavi klasični mainstreamovski film, saj ta »ne samo priča o dobi ali jo upodobi, ampak tudi dejavno posega vanjo, do te mere, da se doba v neki meri identificira s pogledom filma«.

S filmom v obdobju dvajsetega stoletja se ukvarja tudi nova monografija Andreja ŠprahaNeuklonljivost vizije: politični dokumentarni film po drugi svetovni vojni. Osredotoča se na obdobje 60. in 70. let 20. stoletja, ko je dokumentarni film doživel enega svojih najvidnejših vzponov: odporniški dokumentarizem, katerega cilj je bil vrnitev dostojanstva in osnovnih pravic vsem ljudem, je največji pečat dobil v sedmih geostrateških žariščih – Franciji, Latinski Ameriki, Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Poljski, Češkoslovaški ter nekdanji Jugoslaviji. Kot pove avtor knjige: »Politični dokumentarec sem poskušal zagrabiti skozi tri vizije oziroma poglede: skozi radikalni politični dokumentarec, skozi kritični dokumentarec in skozi reformistični dokumentarec. Kriterij za te oznake je bila predvsem intenzivnost angažmaja oziroma teženj, s katerimi so nastopali filmarji.«

Tretja izdaja, Lubitsch can't wait, pa je angleški prevod knjige Zadeva Lubitsch, ki je pri Kinoteki izšla leta 2012. To je prva samostojna »mednarodna« izdaja Slovenske kinoteke, ki prek distributerja Columbia Universty Press vstopa na svetovni trg filmske teorije. Gre za zbornik o filmski ustvarjalnosti Ernsta Lubitscha, ki je nastal kot zbornik Jesenske filmske šole leta 2012, v njej pa domači in tuji filozofi obravnavajo hollywoodske komedije Ernsta Lubitscha skozi aktualne filozofske in politične probleme. Kot pove sourednica zbornika Ivana Novak, je naslov knjige parafraza naslova Lubitschevega filma Heaven can wait, »implicira pa na urgentnost« – Lubitsceva dela so namreč aktualna tudi danes. Knjiga predlaga, da bi morali njegove tri ključne filme – Ninočka, Biti ali ne biti in Težave v raju – brati kot politično trilogijo. Sourednika knjige sta še Jela Krečič in Mladen Dolar, avtorji prispevkov pa so ob omenjeni trojici še Elizabeth Bronfen, Russell Grigg, Robert Pfaller, Aaron Schuster, Alenka Zupančič, Slavoj Žižek in drugi.