Mešata se fekalna in meteorna voda

Kanalizacijski sistem v Češči vasi je sicer ustrezno urejen, od leta 1997 imajo tam tudi čistilno napravo, v katero je speljana fekalna voda, meteorna pa teče proti Krki. »Kje se zmeša, kako se zmeša in ali gre za črne priključke, to morajo vedeti na komunali,« pripoveduje Slavko Kranjc, ki ne dvomi, da je v sistemu nekaj narobe. »Tudi ko je največja suša, voda priteka, kar ne bi bilo mogoče, če bi šlo samo za meteorno. Če je suša, bi moralo biti suho,« poudarja. V vasi si najbolj želijo, da se rešijo smradu, tudi če kanal z meteorno vodo podaljšajo tako, da ga zaduši reka, pravi Kranjc. »Če je tak interes, naj pač bo, a hkrati se vsi hvalijo, kako lepo Krko imamo,« dodaja.

A vendar so lani krajani le lučaj od mesta, kjer voda priteče v Krko, začeli obnavljati kopališče. Prvič so ga sicer uredili pred več kot 50 leti, zaradi strahu pred boleznimi so kopanje že pred leti vnovič opustili, zadnjih nekaj let pa poletno osvežitev spet iščejo v reki. »Ni nam všeč, da se naši otroci kopajo v tej vodi, a za zdaj smo še vsi živi in zdravi,« pripoveduje Maja Makše. »Ni nam vseeno zaradi smradu in tudi za Krko, saj so se v njej začeli kopati tudi drugod. Pravijo, da je čista, ampak še vedno ni, čeprav je boljša kot pred leti,« nadaljuje. Da bi vendarle ugotovili, od kod se primeša fekalna voda, predlaga, da bi morali enostavno pri vsaki hiši vanjo spustiti barvo in potem spremljati, kam bo odtekla. »Mogoče tudi pri nas ni kaj v redu. Nikoli ne veš, saj so hiše gradili pred leti,« dodaja.

Komunala bo pregledala vse priključke

Na Komunali Novo mesto zatrjujejo, da so s težavami seznanjeni, podobno so jih sanirali že pred nekaj leti, pojasnjuje vodja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda Igor Ilar. »Češča vas ima dvojni sistem speljan v kanalizacijo, in sicer tako meteorno kot tudi fekalno vodo v enem jašku, zato lahko pride do mešanja,« pravi ter napoveduje, da bodo pregledali vse priključke in pripravili ustrezne ukrepe. »Ali bo treba sistem sanirati pri zasebnih objektih ali na javnem omrežju, bomo še videli,« dodaja. Ilar sicer še ocenjuje, da so za težave najverjetneje krivi poznejši posegi na priključkih, kar se je za zdaj izkazalo že v dveh primerih. js