Podjetja lahko uporabijo pet pristopov za rešitev problema zagotovitve gospodarske rasti v pogojih neobnovljivosti nekaterih ključnih surovin, rastočega povpraševanja in okoljevarstvenih problemov.

• Substitucija – potrebna je zamenjava dragih ali redkih surovin s cenejšimi, manj redkimi in bolj učinkovitimi. Primeri substitucije so uporaba karbonskih vlaken in aluminija v avtomobilski in letalski industriji, razvoj gibljivih stekel in tkanin, ki spremljajo zdravstveno stanje.

• Optimizacija – učinkovitost uporabe surovin mora biti zvišana s pomočjo optimizacije poslovnih procesov, izdelkov in storitev. Primera optimizacija sta razvoj motorjev, ki s pomočjo programske opreme in senzorjev izvajajo diagnostiko in spremljajo, katere elemente je treba zamenjati, ter implementacija programskih orodij, ki omogočajo transportnim podjetjem, da usmerjajo tovornjake tako, da je čim manj zavojev v levo, kar pomaga znižati porabo goriva in zvišati varnost v prometu.

• Virtualizacija – večji del procesov mora potekati v virtualnem okolju. Najbolj očiten primer je rast obsega spletnih nakupov. To pomeni, da fizična prisotnost v trgovinah ni potrebna, s čimer je dosežena tudi večja učinkovitost uporabe goriva. Primer virtualizacije je tudi večji obseg oddaljenega dela prek interneta.

• Cirkulacija – izdelki morajo omogočati ponovno uporabo oziroma ponujati dodano vrednost tudi po svoji uporabi. Primeri cirkulacije so servisi, ki omogočajo izposojo oblačil ali prodajo že nošenih oblačil, ter podjetja, ki ponujajo namesto izdelkov storitve, na primer storitev dostopa do svetlobe namesto prodaje žarnic.

• Zmanjšanje količine odpadkov – proizvodnja in uporaba izdelkov morata biti bolj učinkoviti, kar je lahko doseženo na primer s pomočjo inovativnih oblikovnih rešitev in storitev. Eden izmed primerov je uporaba razgradljive embalaže ali konstantno spremljanje in analiza uporabe surovin v vseh ključnih fazah proizvodnje.

Podjetja, ki že zdaj razmišljajo o surovinski revoluciji in skladno z novimi zahtevami razvijajo izdelke in storitve ter prilagajajo poslovne modele, bodo imela konkurenčno prednost. Po mnenju McKinsey & Company lahko pri doseganju ciljev pomagajo uporaba nekompleksnih programskih orodij, večji poudarek na analitičnih sposobnostih zaposlenih in modeliranje ter šele nato testiranje.