/.../

Stanovsko združenje CCO (direktor Centra za skladnost poslovanja oziroma Chief Compliance Officer) opredeljuje kot ključno dolžnost CCO skrb, da podjetje in njegovi zaposleni ravnajo skladno z (1) regulatornimi zahtevami in (2) internimi pravili in postopki.

Prvo v primeru bank pomeni predvsem zakonodajo s področja bančnega poslovanja in nadzora. Pred evropskimi bankami je s tega vidika poseben izziv, saj jih dobra stotnija največjih, med njimi tudi NLB, NKBM in SID, z novembrom prehaja pod skupni evropski nadzorni mehanizem, ki bo poenotil mehanizme poslovanja in upravljanja s tveganji v vsem evroobmočju.

Pri internih pravilih in postopkih pa gre za specifike bančne organizacije, ki pravzaprav pomenijo mehanizme obvladovanja z raznimi tveganji poslovanja, pri katerih za funkcijo CCO finančna tveganja sploh niso v ospredju, saj je to glavna naloga direktorja za upravljanje s tveganji (Chief Risk Officer). Gre pa za skrb, da se ne pojavljajo napake in da ni nespoštovanja pravil, ki lahko družbi povzročijo tako materialno škodo kot škodo zaradi okrnjenega ugleda. Jasno je, da sem spada tudi vzpostavljanje in vzdrževanje mehanizmov za preprečevanje prevar.

/.../

Po povedanem je precej očitno, da funkcija direktorja za skladnost poslovanja zahteva nekoga, ki ima večletne ekstenzivne izkušnje v bančništvu, tako s finančnimi znanji kot s poznavanjem prava.

/.../

Roka Praprotnika ne poznam. Vem le, da je po poklicu novinar in da je bil podpredsednik KPK. Verjamem, da ima veliko dobrih lastnosti in sposobnosti. Vendar se je v preteklosti odločil, da ne bo bankir. In tudi nikoli ni bil. Zato preprosto ne ustreza profilu CCO. Na to mesto prihaja v državno banko iz državne institucije. Mislim, da bodo vsi vpleteni imeli veliko težavo pojasniti, da gre za menjavo službe, ki je običajna za posel. Siol.net