Rotis je bil edini, ki je skladno z objavljenim razpisom občine oddal ponudbo za nakup poslovnih prostorov za potrebe širitve PIK. A občina njegove ponudbe za prostore na Trdnjavi ni sprejela, saj jo je občinska komisija zaradi nefunkcionalnosti prostorov, nerešenih lastniških odnosov dovoznih poti, pomanjkanja uporabnega dovoljenja za en del objekta in nezmožnosti širitve označila kot neustrezno. »Med pogoji, ki smo jih navedli, so bili: možnost razdelitve na vsaj pet samostojnih delov, dostop do javne ceste, pripadajoče zemljišče, ki je dovolj veliko za postavitev dodatnih objektov, ter vsa uporabna in gradbena dovoljenja,« pojasnjuje Nejc Zemljak, vodja oddelka za prostor investicije, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve na Občini Kočevje. Rotisova ponudba po oceni tričlanske komisije tega ni vsebovala. »Občina Kočevje si je v povpraševanju pridržala možnost, da ne izbere nobenega ponudnika,« dodaja Zemljak.

»Na tej lokaciji smo ustvarili nekaj sto milijonov evrov, iz te lokacije smo prepeljali nešteto izredno velikih tovorov, za podjetniški inkubator pa je neprimerna, ker so ovinki!« je bil ciničen Črnkovič in izločitvene razloge označil za navadne izmišljotine. Črnkovič opozarja, da je občina že vnaprej kot edino primerno izbrala stavbo nekdanjega podjetja Gramiz, ki pa je v stečaju in se ne more prijaviti na zbiranje ponudb. Družba Rotis, ki v Kočevju deluje na treh lokacijah (na Novomeški cesti, na Trati in na Trdnjavi), pa bi rada halo prodala, saj zaradi krčenja stroškov načrtuje združitev proizvodnega procesa in selitev na eno lokacijo.

»Občina išče takšne hale, kjer bi vzpostavili proizvodnjo več gospodarskih subjektov, torej inkubiranih podjetij, tega pa ta hala na Trdnjavi nima,« je odločen kočevski župan Vladimir Prebilič. In še: »Gospodu Črnkoviču smo za združevanje proizvodnje ponudili nadomestne prostore v coni LIK 2, kjer je kvadratni meter zemljišča 17 evrov, ter zemljišče, ki je v neposredni bližini njegovega podjetja, pa se ni odločil niti za eno niti za drugo možnost.«

Podjetniški inkubator Kočevje po besedah vršilca dolžnosti Jerneja Kalana nove prostore potrebuje zaradi polne zasedenosti sedanjih. »Trenutno je inkubiranih osem podjetij, zasedenih pa je vseh šest proizvodnih hal. Eno ima v najemu podjetje Navt, eno Ekorast, v štirih ima proizvodnjo Kolektor,« pojasnjuje Kalan in dodaja, da bi glede na dve pismi o nameri potrebovali vsaj še 600 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov. Podjetja, vključena v inkubator, plačujejo izredno nizke cene najemnine, sprva 0,75 evra za kvadratni meter proizvodnih in 1,25 evra za kvadratni meter pisarniških prostorov.