Za tuberkulozo zboli 140 Slovencev na leto, tako imamo vsako leto na 100.000 prebivalcev sedem novih bolnikov, v Nemčiji denimo pet ali šest. V večini primerov je tuberkuloza ozdravljiva, je povedala dr. Petra Svetina z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Pri nas umre okoli deset bolnikov s tuberkulozo na leto, vendar ne nujno zaradi te bolezni. Še lani je v državah tretjega sveta za tuberkulozo umrlo več kot milijon ljudi, tako da je za aidsom to še vedno najbolj smrtonosna kužna bolezen.

Z nemškega Inštituta Roberta Kocha so sredi marca sporočili, da je v Nemčiji vse več multirezistentne (MDR) tuberkuloze, pri kateri se bakterija uspešno upira najboljšim zdravilom. Svetinova je povedala, da v zadnjih treh letih pri nas nismo imeli primera te oblike bolezni, pač pa je bilo v letih od 2000 do 2011 deset primerov MDR in en primer ultrarezistentne (XDR) tuberkuloze. Po svetu ima trenutno MDR-obliko skoraj pol milijona ljudi, XDR-obliko pa 50.000.

»Zadnja leta so  se z resnim problemom MDR-tuberkuloze srečevale predvsem nekatere vzhodnoevropske države, zdaj postaja to tudi problem  drugih držav in zlasti velikih mest, kot je London,« je dejala Svetinova Na vprašanje, zakaj je MDR več v vzhodni Evropi, zlasti v Belorusiji, je odgovorila: »Najverjetneje zaradi nedoslednega in nepravilnega zdravljenja z več protituberkuloznimi zdravili hkrati ter zaradi slabega nadzora nad boleznijo v preteklosti in s tem možnostjo prenosa okužbe.« Dodala je, da je treba, da bi preprečili razvoj MDR-tuberkuloze, vedno identificirati  bakterije v ustreznih kužninah in opraviti  test občutljivosti za protituberkulozna zdravila ter predpisati zdravila glede na občutljivost ter seveda redno in dovolj dolgo zdraviti. Prav tako je potreben stalen nadzor nad jemanjem protituberkuloznih zdravil.

Letos bodo v Evropi proti MDR-tuberkulozi začeli v kombinaciji z več drugimi  zdravili uporabljati sirturo (bedakilin) in pa deltybo (delamaid). »Kako uspešna bosta, bo pokazal čas, seveda pa je potreben skrben nadzor, saj imata lahko tudi stranske učinke,« je opozorila Svetinova.